1_biaudet-eva.full

Vähemmistövaltuutettu Eva Biaudet

Suomi tarvitsee faktapohjaista keskustelua ILO 169 -sopimuksesta päästääkseen eteenpäin ratifiointiprosessissa. Vähemmistövaltuutettu Eva Biaudet julkaisee tänään 99 kysymystä ja vastausta ILO 169 -sopimuksesta. Kansainvälisen työjärjestön ILOn yleissopimus itsenäisten maiden alkuperäis- ja heimokansoista on ollut Suomessa ratifiointikeskustelun aiheena yli 25 vuotta Suomessa. Vähemmistövaltuutettu haluaa, tämän julkaisun avulla, antaa lisätietoa keskusteluun siitä, mitä ratifiointi tarkoittaisi Suomelle sekä tukea itse prosessia.

Vähemmistövaltuutetun ILO 169 -sopimusta koskeva kysymys- ja vastauspatteristo selvittää, mitä sopimuksen ratifiointi Suomelle tarkoittaisi ja miten sopimusta on sen ratifioineissa maissa tulkittu. Vastaukset perustuvat ILOn asiantuntijakomitean kommentteihin ja ILOn omiin sopimusta koskeviin julkaisuihin. Tämän lisäksi on tutkittu Ruotsin ja Norjan selvityksiä sopimukseen liittyen. Muun muassa Saamelaiskäräjät, oikeusministeriö ja ILO ovat myös kommentoineet vastauksia.

– On toivottavaa, että Suomi mahdollisimman pian hyväksyy sopimuksen, jonka laatimisessa se on ollut mukana ja joka on saamelaisille tärkeä. Pelaamme epärehellistä peliä jos vihjaamme kansainvälisillä areenoilla, että teemme kaikkemme turvataksemme saamelaisten oikeudet Suomessa, mutta emme samalla saa ratifioitua ainoaa juridisesti sitovaa sopimusta alkuperäiskansojen oikeuksista, vähemmistövaltuutettu Eva Biaudet sanoo.

– Suomi on sitoutunut moniin keskeisiin yleissopimuksiin, joiden tavoitteena on vähemmistöjen suojelu. Nykyisessä lainsäädännössämme on tärkeitä säädöksiä, joilla pyritään turvaamaan saamelaisten oikeudet. Saamelaisten oikeuksien kokonaisvaltainen suojelu Suomen alkuperäiskansana ei kuitenkaan ole täysin toteutunut. ILO 169 -sopimuksen ratifiointi voisi edistää kokonaisvaltaista suojelua ja turvata saamelaisten säilymisen kansana, Biaudet sanoo.

Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen tavoitteena on ratifioida ILO 169 -sopimus. ILO hyväksyi sopimuksen jo vuonna 1989, ja Suomessa on keskusteltu sen mahdollisesta ratifioinnista jo 25 vuoden ajan välillä hyvin vahvoin sanankääntein.

– Suomessa on huomattava tarve keskustella saamelaisista ja ILO 169 -sopimuksesta. Toivon, että myös valtakunnanpoliitikot ja ne tahot, jotka valmistelevat ratifiointia osallistuisivat keskusteluun siitä mitä ratifiointi tarkoittaa ja että julkaisumme olisi heille avuksi, vähemmistövaltuutettu Eva Biaudet toteaa.

Lataa 99 kysymystä ja vastausta ILO 169 -sopimuksesta tästä.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.