Pirkanmaan käräjäoikeus on 28.2.2014 tuominnut pälkäneläisen LVI-alan yrityksen toimitusjohtajan 15 päiväsakon eli 660 euron sakkorangaistukseen työturvallisuusrikoksesta. LVI-yritys tuomittiin 1.000 euron yhteisösakkoon.

Käsiteltävänä oli Pälkäneellä maaliskuussa 2012 sattunut tapaus, jossa putkiasentaja oli kauppaliikkeen rakennustyömaalla nousemassa nojatikkaita käyttäen kaupan sisätiloissa sijaitsevan kylmiöhuoneen katolle. Tikkaat luistivat alta ja asentaja putosi noin 2,5 metrin korkeudelta loukkaantuen.

Työsuojeluviranomainen katsoi, että työturvallisuusmääräysten mukaan työskentelykohteisiin tulee järjestää turvallinen kulku ottaen huomioon muun muassa kulkukertojen tiheys, työskentelypaikan korkeus ja työskentelyn kesto. Nojatikkaat eivät olleet tässä tapauksessa määräysten mukainen kulkutie, vaan kulku olisi tullut järjestää askelmallisilla portailla koko siksi ajaksi, kun kohteessa työskenneltiin.

Käräjäoikeus totesi asiassa tulleen selvitetyksi, että LVI-yrityksen työntekijä oli joutunut käyttämään kylmiön katolle noustessaan usein A-tikkaita tai telineitä, joissa ei ole ollut askelmallista kulkutietä. Tästä voidaan päätellä, että kylmiön katolla tapahtunutta työskentelyä varten ei ollut järjestetty turvallista kulkua ottaen huomioon kulkukertojen tiheys, työskentelypaikan korkeus ja työskentelyn kesto.

Käräjäoikeuden tuomion mukaan menettely oli jatkunut kylmiön valmistumisesta lähtien eli ainakin kahden viikon ajan. Siten asian oli täytynyt olla toimitusjohtajan tiedossa tai ainakin hänen havaittavissaan työmaakäynneillä. Hänen olisi näin ollen tullut puuttua asiaan säännösten edellyttämän turvallisen kulkutien järjestämiseksi yhtiön työntekijöille. Laiminlyönti johti työturvallisuusmääräysten vastaiseen puutteellisuuteen tai epäkohdan syntyyn. Tästä laiminlyönnistä oli seurauksena asentajan putoaminen tikkailta ja hänen loukkaantumisensa.

Yhteisösakon osalta käräjäoikeus totesi, että rangaistusseuraamukseen tuomittu toimitusjohtaja on yhtiön pääasiallinen omistaja. Tämä seikka on otettu huomioon määrättäessä yhteisösakon suuruutta.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.