Luonnonhoitotyöt_Puijolla_2014_kartta

Puijon vuonna 1928 rauhoitetulla luonnonsuojelualueella tehdään maaliskuussa luonnonhoitohakkuu, joka rajoittaa liikkumista alueella. Hoidon tarkoituksena on monimuotoistaa Puijon lakialueen itäreunalla kasvavan noin 50-vuotiaan istutuskuusikon rakennetta.

Hakkuussa tehdään kuusikkoon seitsemän pienaukkoa ja samalla harvennetaan Konttilantien ja läheisen ladun reunuksia. Pienaukot lisäävät istutusmetsän valoisuutta, minkä toivotaan lisäävän puolestaan lehtipuiden määrä. Valon lisäys elvyttää myös kenttäkerroksen taantunutta lehtokasvillisuutta. Hakkuutähteet viedään valtaosin pois maastosta.

Hoitohakkuun yhteydessä suojelualueelta poistetaan muutamia kymmeniä pystyyn kuolleita kuusia. Poistoja tehdään vain Puijolle nousevan uuden ja vanhan tien sekä paikoin ladun varsilla. Puut poistetaan ulkoilijoiden turvallisuuden takia. Alueelta viedään pois vain pystykuivia kuusia. Pystykuivat männyt jätetään maapuiksi suojelualueelle.

Hoitohakkuut perustuvat Puijon Natura-alueen hoito- ja käyttösuunnitelmaan, joka on Pohjois-Savon ELY-keskuksen vahvistama. Hakkuut on suunniteltu osana Metsähallituksen luontopalvelujen koordinoimaa Luonnonhoito Life ?hanketta. Hankerahoituksesta puolet tulee EU:n LIFE-rahastosta.

Hakkuiden takia Puijon rinnettä ylös tornille nousevat luontopolut ja osa laduista joudutaan joksikin aikaa sulkemaan. Lisäksi Puijolle ja Konttilaan menevä liikenne voi joutua tilapäisesti odottamaan koneiden liikkumista tiealueilla. Pahoittelemme työstä aiheutuvaa haittaa ja toivomme liikkujilta ymmärrystä ja kärsivällisyyttä. Työmaalla kaadetaan puita sekä monitoimikoneella että miestyönä. Puita kuljetetaan ja kuormataan metsätraktorilla. Työn aikana koneiden ja metsurien läheisyydessä liikkuminen on turvallisuussyistä ehdottomasti kielletty.

Hoitotyöt on tarkoitus toteuttaa hiihtoloman jälkeisellä viikolla 11, mutta sääolosuhteet saattavat vaikuttaa työpäivien valintaan. Työ kestää muutamia vuorokausia ja kaikki puuaines ajetaan alueelta pois mahdollisimman pian. Työkohteesta vastaa Kuopion kaupungin alueelliset ympäristönsuojelupalvelut yhdessä kaupungin kunnossapidon kanssa.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.