paatero

Poliisiylijohtaja Mikko Paatero

Poliisiylijohtaja Mikko Paatero on laatinut selvityksen sisäministeri Päivi Räsäselle Poliisihallituksen toimenpiteistä poliisin tietolähdetoiminnan ja sen valvonnan kehittämiseksi. Selvitys liittyy käynnissä olevaan Helsingin huumepoliisin eräisiin virkamiehiin kohdistuvaan esitutkintakokonaisuuteen.

Poliisiylijohtajan selvityksessä todetaan, ettei suoritettujen laillisuustarkastusten perusteella tietolähdetoiminnassa ole viime vuosina havaittu lainvastaisuuksia. Yksiköiden välillä on kuitenkin havaittu eroavaisuuksia tietolähteiden rekisteröinnin osalta.

– Salaisten pakkokeinojen käyttö, erityisesti tietolähdetoimintaan liittyvät järjestelyt, saatetaan yhdenmukaisiksi koko valtakunnassa. Poliisihallituksessa on käynnistetty useita eri toimenpiteitä ja selvityksiä poliisin harjoittaman tietolähdetoiminnan prosessien ja valvonnan kehittämiseksi. Käytännöt yhdenmukaistetaan valtakunnallisesti 1.7.2014 mennessä, toteaa Mikko Paatero tietolähdetoimintaa koskevassa selvityksessä.

– Yksiköiden välisiä eroavaisuuksia rekisteröityjen tietolähteiden määrässä selittävät osaltaan erilaiset painotukset salaisten pakkokeinojen käytössä. Laitoskohtaisesti tietolähdetoimintaan on käytössä myös erilaiset voimavarat. Eroavaisuuksia on lisäksi ollut myös rekisteröintivelvollisuuksien kriteerien yksittäistapausten tulkinnassa, Paatero toteaa.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.