Rajanylityspaikkojen rakennushankkeet jatkuvat kaikilla kolmella kaakkoisella kansainvälisellä maantierajanylityspaikalla. Imatran rajanylityspaikalla kuukausi sitten alkaneet ja syksyyn asti kestävät päärakennuksen korjaus- ja laajennustyöt etenevät ja tämän johdosta päärakennuksen molemmin puolin kulkevista kaistoista joudutaan rakennusta lähimpänä olevat kaistat sulkemaan liikenteeltä ja ottamaan työmaa-alueeksi. Päärakennuksen toiminnot ovat remontin alkamisesta lähtien olleet siirrettyinä päärakennuksen viereen erikseen rakennettuihin tilapäistiloihin. Samoin Imatran rajanylityspaikan kaistatarkastuskentällä on aloitettu katoksen reunaan suunniteltujen liikenneopasteiden asennustyöt. Valmiina näiden, omalta osaltaan rakennustöiden aikaisia tilapäisiä liikenneopastusjärjestelyitä selkeyttävien ledi-opasteiden on määrä olla huhtikuun loppuun mennessä.

Nuijamaan rajanylityspaikalla maasta lähtevän liikenteen puoleinen kaistatarkastuskenttä suljetaan ensi viikolla ja kentälle ryhdytään rakentamaan katosta 10.3. alkaen. Huhtikuun lopulla aloitetaan maahan saapuvan liikenteen kaistatarkastuskentän tienrakennustyöt. Tämän työn aikana merkittävä osa Venäjältä Suomeen saapuvasta liikenteestä tarkastetaan tavaraliikennekeskuksen piha-alueella tilapäisjärjestelyin.

Vaalimaan rajanylityspaikalla maasta lähtevän liikenteen linja-automatkustajien odotusrakennuksen rakennustyöt jatkuvat, samoin kuin tavaraliikennekeskuksen rakentamisen maansiirto- ja perustustyöt.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.