Oulun käräjäoikeus on tänään antamassaan tuomiossa määrännyt tuesta palautettavaksi ainoastaan 305 550,19 euroa. Oulun käräjäoikeus on perustellut ratkaisuaan siten, että tuesta osa on käytetty oikeaan tarkoitukseen. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) on vaatinut pääomaltaan 3,5 miljoonan euron vahingonkorvauksia.

Riihi säätiötä koskeva rikosasia on ollut vireillä vuodesta 2001 alkaen ja se käynnistyi ARAn tehtyä rikosilmoituksen. Korkein oikeus on 25.5.2012 tuominnut Riihi säätiön entisen puheenjohtajan ehdottomaan vankeusrangaistukseen useista törkeistä avustuspetoksista.

ARA oli myöntänyt Riihi säätiön omistamille kiinteistöyhtiöille arava- ja korkotukilainoja, joihin oli sisältynyt valtion sosiaaliseen asuntotuotantoon antamaa tukea pääomaltaan noin 3,5 miljoonaan euroa.

Riihi säätiö oli erehdyttänyt ARAa myöntämään taloudellista tukea toimintaan, johon sitä ei olisi voitu myöntää.

Riihi säätiö on Oulussa toimiva, valtion tukemia vuokrataloja omistava yhteisö.

ARAn ylijohtaja Hannu Rossilahden mukaan valtiolle aiheutunut vahinko oli huomattavasti suurempi kuin palautettavaksi tuomittu määrä, joten  ARA on tyytymätön tuomioon. Rossilahden mukaan valtiontukijärjestelmässä ei tulisi lähteä siitä, että virheellisin ja puutteellisin tiedoin haetut ja myönnetyt tuet on mahdollista pitää, kunhan jälkikäteen pystytään todistamaan, että tuet on edes osin käytetty oikeaan tarkoitukseen.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.