515px-Porin_vaakuna.svg

Kuntajakoselvittäjä Arto Saarisen laatima kuntajakoselvitys yhdistymissopimuksineen luovutettiin Lavian kunnalle ja Porin kaupungille perjantaina 28. helmikuuta 2014.

Yhdistymissopimukseen on kirjattu sopimuksen lähtökohdat, tavoitteet ja toteutus sekä omat lukunsa yhdistymisavustuksen käytöstä ja yhdistymisestä aiheutuvista muista järjestelyistä.

Yhdistymissopimuksen mukaan kuntajakoa tulee muuttaa siten, että Lavian kunnan toiminta itsenäisenä kuntana loppuu ja se yhdistetään Porin kaupunkiin. Yhdistyneen kunnan nimeksi tulisi Porin kaupunki ja kaupungin vaakunaksi tulisi Porin nykyinen vaakuna.

Esityksen mukaan yhdistynyt kunta aloittaa toimintansa 1.1.2015 ja yhdistymissopimus on voimassa 31.12.2017 saakka. Kuntarakennelain 29§:n mukaisesti henkilöstöä koskeva irtisanomissuoja kestää viisi vuotta, eli 31.12.2019 saakka.

Yhdistymissopimusta on noudatettava siitä alkaen, kun yhdistyvien kuntien valtuustot ovat hyväksyneet sopimuksen. Jos jompikumpi osapuolista ei hyväksy sopimusta, toimittaa kuntajakoselvittäjä esityksensä kuntajaon muuttamisesta valtiovarainministeriölle, minkä jälkeen valtioneuvosto voi tehdä kuntajaon muutosta koskevan päätöksen.

Valtiovarainministeriö määräsi 19.12.2013 tekemällään päätöksellä toimitettavaksi erityisen kuntajakoselvityksen Lavian kunnan ja Porin kaupungin välillä kuntarakennelain 15§:n perusteella. Selvitystyö on toteutettu 2.1.2014–28.2.2014 välisenä aikana. Mahdollinen esitys kuntien yhdistymisestä tulee olla toimitettuna valtionvarainministeriöön 30.4.2014 mennessä

Yhdistymisselvitys ja sen liitteet löytyvät osoitteesta www.pori.fi/asiakirjat.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.