Talvivaaran metallitehtaalla havaittiin kohonneita rikkivetypitoisuuksia sunnuntai-iltana 2.3. kello 21.45 aikoihin johtuen häiriöstä prosessissa.

Korkeat rikkivetypitoisuudet alueella johtuivat metallitehtaan rikkoontuneesta rikinsyöttöpumpusta ja prosessimittausvirheestä, jotka johtivat prosessiautomaatiohäiriöön. Näistä johtuen rikkivetyä pääsi virtaamaan väärään suuntaan prosessissa vapautuen sularikkisäiliön hönkälinjan kautta.

Häiriötilanteen aiheuttaneet pumput paikannettiin heti kun kohonneita pitoisuuksia oli havaittu. Viitteet rikkivedyn ulostuloreitistä saatiin sularikkisäiliön hönkäputkesta. Henkilökunnan asiantuntevan ja nopean toiminnan ansiosta tilanne hallittiin tehokkaasti: prosessi ajettiin turvallisesti alas ja varotoimina työvuorossa ollut henkilökunta evakuoitiin suojatiloihin ja paikalle hälytettiin Kainuun Pelastuslaitos.

Kaasualtistumisia tai loukkaantumisia ei tapahtunut. Kaikkiaan evakuoituja työntekijöitä oli noin 60 henkilöä ja evakuointien ajan liikkuminen tehdasalueella kiellettiin. Pelastusviranomaisten mukaan kaivoksen lähialueen evakuointeihin ei ollut tarvetta, eikä tehdasalueen ulkopuolella havaittu kohonneita rikkivetypitoisuuksia. Tiedotusvastuu tilanteessa oli paikalle hälytetyllä pelastusviranomaisella eli Kainuun Pelastuslaitoksella. Sujuvan yhteistyön mahdollistamana julkaisimme eilisyönä blogissa tiedot tapahtuneesta ja nyt päivityksen tapahtuneesta.

Maanantaina 3.3. aamuviideltä evakuointi päättyi ja pelastusviranomaiset poistuivat Talvivaaran alueelta. Jatkossa rikkipumppujen tyyppiä ja toimintaperiaatteita tarkastetaan pumppujen vaihtamisen varalta. Parhaillaan prosessilukitusta tuplavarmennetaan, jolloin rikkivedyn kulku väärään suuntaan ei olisi mahdollista ja saamme parannettua prosessiturvallisuutta entisestään.

Tällä hetkellä metallien talteenottolaitoksen prosessia ajetaan ylös.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.