Kaakkois-Suomen rajavartioston valvomilla rajanylityspaikoilla kirjattiin helmikuussa 597 000 rajanylitystä. Kuluvan vuoden kahden ensimmäisen kuukauden aikana kaakkoisraja ylitettiin yhteensä 1 452 000 kertaa. Kokonaisliikennemäärä on laskenut hieman vuoteen 2013 verrattuna (1 508 000 vuoden 2013 tammi-helmikuussa). Matkustajista oli viisumivelvollisia 1 240 000, eli noin 85 % (86 %).

Vaalimaan rajanylityspaikalla kirjattiin tammi-helmikuussa 497 000 (526 000 vastaavana aikana vuonna 2013, – 5,4 %), Nuijamaalla 470 000 (537 000, – 12,4%), Vainikkalassa 95 000 (91 000, + 4 %) ja Imatralla 387 000 (353 000, + 9 %) rajanylitystä. Parikkalan tilapäisellä rajanylityspaikalla kirjattiin 2 800 (1 600) rajanylitystä.

Rajavartiosto havaitsi helmikuussa rajatarkastusten yhteydessä tai Pietarissa toimivan yhdysmiehen toimesta kaksi väärennettyä rekisteriotetta, kaksi väärennettyä työlupaa, yhden väärennetyn viisumin ja yhden väärennetyn ADR-ajoluvan. Rajavartiosto aloitti helmikuussa 15 esitutkintaa, joista kuusi vaarallisen esineen hallussapidosta, viisi rattijuopumuksesta ja kaksi ampuma-aserikoksesta. Rangaistusvaatimusilmoituksia ja rikesakkomääräyksiä rajavartiosto kirjoitti helmikuussa yhteensä 156 kpl. Määriltään suurimmat rikkomusnimikkeet olivat paljastinlaiterikkomus ja liikennerikkomus.

Rajavartiosto esti maahantulon 81 henkilöltä. Yleisimmät syyt olivat maahantuloedellytysten puuttuminen ja epäily tulojen hankkimisesta epärehellisin keinoin. Lisäksi rajavartiosto toimeenpani yhteensä 20 muiden viranomaisten tekemää käännytyspäätöstä. Turvapaikkaa rajatarkastusten yhteydessä haki helmikuussa kaksi henkilöä.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.