500px-Lahti.vaakuna.svg

Lahden kaupunki kohdistaa talousarviossaan uudelleen viisi miljoonaa euroa eli vajaan prosentin tämän vuoden budjetista. Kaupungin talousarviossa on merkittävä ylityspaine erikoissairaanhoidon menoissa. Erikoissairaanhoitoon tarvitaan arviolta neljä miljoonaa euroa edellyttäen, että kuntayhtymän suunnittelemat säästötoimet toteutuvat. Tämän lisäksi kaupungin maksuosuus Akuutti24:n kustannuksista ylittynee noin miljoonalla eurolla.

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että sosiaali- ja terveystoimialalta vähennetään lähes 900 000 euron määräraha (-0,3 %). Sivistystoimialan menoista leikataan yhteensä 1 310 000 euroa (-0,7 %). Teknisen ja ympäristötoimialan yksiköiltä sekä Lahden seudun ympäristöpalveluilta, Lahden seudun rakennusvalvonnalta ja Joukkoliikenteeltä karsitaan yhteensä 750.000 euroa (2,5 %).  Konsernihallinnosta leikataan 650 000 euroa (0,8 %). Taseyksiköistä Lahden Aterian ja Lahden Siivouspalvelun edellytetään lisäävän liikeylijäämäänsä yhteensä 120.000 eurolla sekä Lahden Tilakeskuksen ja Lahden Tietotekniikan lisäävän tilikauden ylijäämäänsä yhteensä 280.000 eurolla.

Tavoitteena välttää irtisanomisia ja lomautuksia

Kaupunginhallitus edellyttää toimialoilta ja yksiköiltä toiminnallisten muutosten ja karsintojen pikaista valmistelua yhteistoiminnassa henkilöstön kanssa. Kustannussäästöjen aikaansaamiseksi voidaan palvelutasosta ja tavoista joutua tinkimään sekä tiivistämään ja tehostamaan tilojen käyttöä.

Toimenpiteiden valmistelussa noudatetaan kaupungin henkilöstösuunnitelmaa, jonka mukaan henkilöstön määrä ei kasva ja määräaikaisen henkilöstön määrä vähenee kuluvana vuonna. Kaupungin tavoitteena on edelleen välttää irtisanomisia ja lomautuksia, mutta nekään eivät ole poissuljettuja, jos taloustavoitteet eivät muuten toteudu. Mikäli vuoden 2014 aikana joudutaan turvautumaan lomautuksiin, pidetyt talkoovapaat vähentävät täysimääräisesti työntekijän lomautuksen pituutta.

Investoinnit puntariin

Käyttötalouteen nyt tehtävien muutosten lisäksi kaupunginhallitus harkitsee uudelleen kaupungin investointiohjelmaa velkaantumiskehityksen hillitsemiseksi. Esimerkiksi Kaupunginsairaalan yhteyteen suunnitellun pääterveysasemainvestoinnin laajuutta selvitetään. Investointeja tulisi karsia erityisesti siltä osin kuin se on mahdollista toiminnan tehostamisen ja kaupungin vetovoiman kehittämisen siitä merkittävästi kärsimättä.

Lahden toimintakulut kasvaneet muita kuntia enemmän

Vuoden 2013 tilinpäätöksen ennakkotiedot osoittavat, että kaupungin tilikauden alijäämä tulee olemaan 28,8 milj. euroa tappiollinen eli noin neljä miljoonaa euroa arvioitua enemmän. Kaupungin menojen kasvu vuodesta 2012 vuoteen 2013 on ollut 5 % ja toimintakatteen muutos 5,9 %. Lahden kaupungin talous on heikentynyt selvästi muuta maata nopeammin viime vuonna. Tässä erityisen huolestuttavaa on toimintakulujen selvä, muita kuntia suurempi kasvu ja toimintakatteen nopea heikkeneminen.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.