495px-Raasepori.vaakuna.svg

Kaupunginhallitus päätti eilen, 3.3.2014, käynnistää henkilöstön kanssa yhteistoimintamenettelyn, jonka tavoitteena supistaa henkilöstön kokonaisvahvuutta 100 henkilötyövuodella vuonna 2015.

Yhteistoimintamenettely toteutetaan kaupungin yhteistyötoimikunnassa ja neuvottelut arvioidaan saatettavan päätökseen huhtikuun 2014 loppuun mennessä. Neuvottelutuloksesta riippuu, millä kaupungin toimialoilla henkilömäärää tullaan supistamaan. 100 henkilötyövuoden vähennyksellä arvioidaan säästettävän noin 5 milj. euroa henkilösivukulut mukaan lukien.

Kaupunginhallituksen päätös perustuu talousarvioon ja taloussuunnitelmaan 2014-2016, jossa todetaan seuraavaa:

“Organisaatio ja palvelutarjonta sopeutetaan kaupungin rahoituskykyyn. Kaupungin toiminnan päällekkäisyyksiä eliminoidaan. Vuoden 2015 talousarvion tasapainottamiseksi tulee henkilöstöpanosta supistaa vastaamaan 50–100 henkilötyövuotta. Kaupunginhallitus päättää todellisen tarpeen ja tavoitteen keväällä 2014 ennen yhteistoimintamenettelyn aloittamista. Kaupunki poistaa ylimitoitetun ja vajaakäytössä olevan kapasiteetin. Kaupunki tarkistaa palvelutuotantonsa ja hinnoittelun, jotta oma tuotanto olisi vahva ja kilpailukykyinen Toimintoja tehostetaan tarkoituksenmukaisesti. Kaupunki edistää tiukkaa kustannustietoisuutta, -tehokkuutta ja toimivaa seurantaa. Realisoidaan tarpeettomat ja kuluja aiheuttavat omistukset.”

Viime vuonna yhteistoimintamenettelyllä saavutettiin 61,5 henkilötyövuoden supistukset. Kaupunki oli jo helmikuun 2014 alussa toteuttanut 55,25 henkilötyövuotta kaikkiaan 61,5 henkilötyövuodesta.

Yhteistoimintalain mukaisesti kaupungilta edellytetään, että se käynnistää yhteistoimintamenettelyn, koska vuonna 2015 ei voida sulkea pois taloudellisista ja tuotannollisista syistä johtuvia irtisanomisia.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.