67836546564357357475

Ulkoasiainministeri Erkki Tuomioja

Ulkoasiainministeri Erkki Tuomiojan mukaan energiatehokkuudesta on tehtävä Itämeren alueen maiden kilpailuetu ja eri toimijoiden yhteistyötä tulee vahvistaa. Ministeri Tuomioja (sd.) puhui kansainvälisessä energiatehokkuusseminaarissa tiistaina 4. maaliskuuta 2014 eduskunnan Pikkuparlamentissa.

Tuomioja totesi, että Suomi tekee kaikkensa täyttääkseen Itämeren parlamentaarikkokonferenssin päätöslauselman energiatehokkuuteen ja vihreään kasvuun tähtäävät suositukset. 

– Aika käy vähiin, sosiaaliseen ja ekologiseen tilanteeseen on tehtävä parannuksia nyt, Tuomioja painotti puheessaan.

Eduskunta järjesti kansainvälisen energiatehokkuusseminaarin yhteistyössä UM:n ja TEM:n kanssa. Seminaariin osallistui noin 80 alan asiantuntijaa, poliitikkoa ja kansalais- ja energiajärjestön edustajaa.

Seminaarissa puhuneen kansanedustaja Christina Gestrinin (rkp.) mukaan on odotettavissa, että ympäristölainsäädäntöä kiristetään, ja onkin tarpeellista varautua siitä aiheutuviin kustannuksiin.
– Tämä tulee olemaan niin haaste kuin myös mahdollisuus Itämeren alueen maille. Energiatehokkuus ja energiaa säästävät ratkaisut tulisi nähdä kilpailuetuna, Gestrin huomautti.

Seminaarin puheenjohtajana toiminut kansanedustaja Riitta Myller (sd.) muistutti, että Itämeren alueen olisi tavoiteltava johtavaa roolia energiatehokkuudessa. Sijoittamalla energiatehokkuutta lisäävän teknologian kehittämiseen ja innovaatioihin ja vähentämällä energian kulutusta voidaan siirtää varoja muihin yhteiskunnan tarvitsemiin kohteisiin.

Seminaari järjestettiin Suomen Itämerivaltuuskunnan aloitteesta osana Suomen Itämeren valtioiden neuvoston (Council of the Baltic Sea States, CBSS) puheenjohtajuusohjelmaa. Seminaari oli jatkoa Itämeren parlamentaarikkofoorumin elokuun 2013 kokoukselle Pärnussa, jossa käsiteltiin energiatehokkuuden lisäämistä koskeva raportti.

Vuonna 1991 perustetun Itämeren parlamentaarikkofoorumin (Baltic Sea Parliamentary Conference; BSPC) tehtävä on edistää poliittista vuoropuhelua Itämeren alueen parlamentaarikkojen kesken. Yhteistyön tavoitteena on parantaa alueen elinolosuhteita, vahvistaa yhteistä itämerellistä identiteettiä sekä toimia Itämeren maiden neuvostossa (Council of Baltic Sea States; CBSS) tehtävän hallitustenvälisen yhteistyön katalysaattorina. BSPC pyrkii lisäämään Itämeri-tietoisuutta antamaan konkreettisiin toimenpiteisiin tähtääviä poliittisia lausuntoja Itämeren aluetta koskettavista ajankohtaisasioista. Yhteistyön keskeinen päämäärä on edistää Itämeren alueen ympäristön kokonaistilan sekä sosiaali- ja taloustilanteen kestävää kehitystä sekä nostaa Itämeren alueen näkyvyyttä Euroopassa.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.