Y2014-01_Palon_syttymispaikka_529

Sähkökaapin takana ollut tyhjä tila ja siellä olleet kaapelit. Syttyminen tapahtui jälkien perusteella ympyröidyssä kohdassa. Muun muassa lattia on pahoin vaurioitunut, joten palo on saanut pitkään kehittyä tilan alaosassa. Lämpötila on ollut korkea. Kuvaoikeudet: Onnettomuustutkintakeskus

Kouvolan yhteiskoulun tulipalon paikkatutkinta on päättynyt. Syttymissyyn selvittäminen tehtiin yhdessä Onnettomuustutkintakeskuksen, poliisin ja vakuutusyhtiön tilaaman sähköpaloasiantuntijan kanssa. Tutkinnan perusteella palo syttyi vikaantuneesta sähkökaapelista.

Koululla tapahtumapäivänä olleet havaitsivat liikuntasalissa, aulassa ja porraskäytävässä palavaan muoviin viittaavaa käryä, jota koulun henkilökunta pyrki aamun aikana paikallistamaan. Hajun lähdettä ei kuitenkaan silloin löytynyt.

Liikuntasalissa oli puolapuiden takana säilytystilaa, jonka näyttämön puoleisessa päädyssä oli sähkökeskus. Keskuksen takana oli ollut kipsilevy ja edelleen sen takana reilun neliömetrin kokoinen tila, jossa kulki sähkökaapeleita (kuva 1). Kaapelit kulkivat kellarissa olleelta pääkeskukselta lattian läpi sähkökeskukselle ja osin opetuskeittiön sähkökeskukselle. Palojälkien perusteella palon alkupaikaksi tunnistettiin pystysuuntaisesti kulkenut kaapelinippu tämän umpinaisen tilan alaosassa. Yhdestä kaapelista löytyi katkennut nollajohdin ja valokaaren jälkiä. Lattia oli palanut ja alumiiniosia oli sulanut, mikä kertoo kovasta kuumuudesta tässä tilassa. Tilan ulkopuolella syttyneessä palossa jäljet olisivat sähkökeskuksen takana olleet toisenlaiset.

Syttymispaikka oli sellainen, että viallista kaapelia ei olisi tavanomaisissa tarkistuksissa voitu havaita. Samoin hajuhavainnon jäljittäminen umpinaiseen tilaan oli rakenteita purkamatta ja sähkökeskusta siirtämättä mahdotonta. Kaapeli on todennäköisesti asennettu 1980-luvulla, jolloin myös vaurioituminen on voinut saada alkunsa.

Lopulta kaapeleiden eristeet syttyivät palamaan, ja palo levisi muun muassa ilmanvaihtokanavan puurakenteiseen koteloon. Palo eteni liikuntasalissa puolapuiden takana olleessa tilassa, sieltä ikkunaverhoihin ja edelleen liikuntasalin seiniin ja koko rakennuksen kattoon. Savua levisi liikuntasalista avoimen urkuparven kautta koulun aulaan.

Tutkinnassa ei ole havaittu viitteitä ilmanvaihtokoneiden, kemikaalien tai tahallisen toiminnan osuudesta palon syttymiseen. Poliisi ei enää suorita asiassa tutkintaa, koska laiminlyöntejä ei epäillä.

Onnettomuustutkintakeskus jatkaa koulun palo- ja poistumisturvallisuusjärjestelyiden tutkintaa. Lisäksi selvitetään oppilaiden ja henkilökunnan havaintoja, poistumista ja kokemuksia sekä perehdytään viranomaisten toimintaan, säädöksiin ja määräyksiin.

Onnettomuustutkintakeskuksen tutkinnassa tullaan antamaan suosituksia koulujen turvallisuuden parantamiseksi. Tutkinta valmistuu vuoden 2014 loppuun mennessä.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.