Naisiin kohdistuva väkivalta on Suomessa mittava ongelma, jonka torjumiseen tarvitaan nykyistä tehokkaampia keinoja. Lähes puolet suomalaisista naisista on kokenut fyysistä tai seksuaalista väkivaltaa 15 ikävuoden jälkeen, kertoo EU:n perusoikeusviraston tänään julkaisema tutkimus. Tutkimukseen haastateltiin yhteensä 42 000 naista 28 EU-maasta. Suomalaishaastateltavia mukana oli noin 1500.

Naisten Linja Suomessa ry:n mielestä Suomessa tarvitaan ripeästi lisää matalan kynnyksen palveluita, joihin on mahdollista otta yhteyttä nimettömästi, luottamuksellisesti ja ilman ajanvarausta.

“Kynnys avun hakemiseen on väkivaltaa kokeneilla korkea. Kyse ei ole tiedon puutteesta, vaan väkivaltaan liittyvästä häpeästä, tunnistamisen vaikeudesta ja vähättelystä. Nykyiset palvelumallit eivät pysty auttamaan väkivaltaa kokeneita riittävästi”,  sanoo toiminnanjohtaja Pia Puu Oksanen Naisten Linjalta.

Perusoikeusviraston tutkimus vahvistaa tätä näkemystä. Tutkimuksen mukaan 94 % väkivaltaa kokeneista naisista tiesi, millaisia palveluita hänelle olisi tarjolla. “Ongelma ei ole vain palveluiden tarjonnassa vaan niiden laadussa ja toteutustavassa”, Pia Puu Oksanen sanoo.

Naisten Linjan kokemusten perusteella julkisissa sosiaali- ja terveyspalveluissa tarvitaan lisää osaamista väkivaltaa kokeneiden kohtaamiseen, tunnistamiseen ja tukemiseen. “Monet meille soittavat naiset kertovat kohdanneensa julkisissa palveluissa väkivallan mitätöintiä ja vähättelyä. Tämä ei rohkaise hakemaan apua eikä irrottautumaan vaarallisesta elämäntilanteesta”, Oksanen sanoo.

Perusoikeusviraston tutkimus kertoo myös, että vain 10 % väkivaltaa kokeneista suomalaisnaisista ilmoittaa väkivallasta poliisille. “Luku on huolestuttava. Se kertoo, että luottamus oikeusprosessiin väkivaltatilanteissa on edelleen heikko. Osin kyse on myös siitä, että lähisuhteessa tapahtuvaa väkivaltaa ei edelleenkään mielletä rikokseksi”, Oksanen sanoo.

NAISTEN LINJA (www.naistenlinja.fi) on neuvonta- ja tukipalvelu väkivaltaa tai sen uhkaa kokeneille naisille ja tytöille sekä heidän läheisilleen. Naisten Linja kuuntelee, tukee ja antaa tietoa väkivallasta ja siitä selviytymisestä. Linja päivystää ma–pe klo 16–20 ja la klo 12–16 numerossa 0800 02400. Työtä rahoittaa Raha-automaattiyhdistys.

NAISTEN NETTI (www.naistennetti.fi) vastaa väkivaltaa kokeneiden naisten ja tyttöjen kysymyksiin sähköisesti.

OMAT RAJANI (www.omatrajani.fi) on 13–18 -vuotiaiden tyttöjen oma tietopaketti ja keskustelupaikka seurustelusta, omista rajoista ja väkivallan tunnistamisesta.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.