Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos laskee helikopterilentojen avulla Lounais-Lapin hirviä. Lennot kestävät 17. maaliskuuta asti. Laskentatuloksia käytetään hirvikannan arviointiin.

Lennot ovat käynnissä Simon, Tervolan, Keminmaan ja Tornion alueella. Tämän jälkeen laskennat tehdään Yli-Torniossa ja Pellossa. Laskentalinjat kattavat tasaisesti koko Lounais-Lapin.

Laskenta perustuu niin sanottuun etäisyyslaskentaan, joka on yleisesti käytetty kannanarvioinninmenetelmä. Etäisyyslaskennassa mallinnetaan havaintojen etäisyyttä laskentalinjasta. Mallinnuksen avulla voidaan arvioida linjalaskennasta poisjääneiden hirvien määrä. Menetelmää käytetään Suomessa myös Ylä-Lapin riekkojen kannanarviointiin.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.