Helsingin käräjäoikeus tuomitsi MA-Marketing Oy:n edustajan kolmen kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen muun muassa kolmesta kiskonnantapaisesta työsyrjinnästä. Tämän lisäksi vastaaja tuomittiin henkilökohtaisesti korvaamaan työntekijöille aiheutuneen kärsimyksen ja maksamatta jääneet tuhansien eurojen palkkasaatavat. Käräjäoikeus antoi tuomionsa 3.3.2014.

Tapauksessa kolme romanialaista naista oli työskennellyt kosmetiikkatuotteiden esittelijöinä ja myyjinä Helsingin keskustassa sijaitsevan kauppakeskuksen aulatiloissa. Työpäivät olivat olleet huomattavan pitkiä, arkisin 10-tuntisia ja viikonloppuisinkin 6-9 tuntia. Vapaapäiviä ei ollut edes joka viikko. Tämän lisäksi ilta-aikaan oli järjestetty työpalavereja, jotka olivat lisänneet työn sidonnaisuutta entisestään. Viikkotyöaika oli ajoittain kohonnut jopa yli 70 tunnin. Palkkaa heille oli tästä työstä maksettu vain joitain satoja euroja kuukaudessa.

Käräjäoikeus katsoi tuomiossaan, että työntekijät asetettiin huomattavan epäedulliseen asemaan nimenomaan heidän etnisen taustansa vuoksi. Tämän lisäksi käräjäoikeus katsoi, että työnantaja on käyttänyt hyväksi työntekijöiden ymmärtämättömyyttä ja tietämättömyyttä Suomen vähimmäispalkasta tai muusta työlainsäädännöstä. Työntekijöiden riippuvaisuutta työnantajasta osoitti lisäksi työnantajan hankkima asunto ja työntekijöiden vähäiset mahdollisuudet hakeutua muihin töihin.

Työsuojelun vastuualueen lakimies Aki Eriksson kertoo, että tapauksessa useat asiakkaat olivat valistaneet työntekijöitä Suomen työelämän pelisäännöistä, muun muassa työajoista ja palkoista.

”Ulkomaalaisiin kohdistuneissa työsyrjintätilanteissa työntekijä on usein niin riippuvainen työnantajastaan ja tietämätön oikeuksistaan, että tilanne ratkeaa vasta ulkopuolisen puututtua asiaan”, Eriksson kertoo.

Työsuojeluviranomainen valvoo ulkomaisen työvoiman käyttöä ja puuttuu tarvittaessa työntekijöiden syrjivään kohteluun.

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi