Poliisi epäilee Mätäjoen liuotinvuotoon liittyvän yhtiön kolmea työntekijää törkeästä ympäristön turmelemisesta ja yhtä työntekijää tuottamuksellisesta ympäristön turmelemisesta. Helsingin poliisilaitoksen Talousrikostutkinnan toimintalinjalla tutkinnassa olleen tapauksen esitutkinta on valmistunut.

Maalinvalmistuksessa käytettävää liuotinbensiiniä oli päässyt iltapäivällä 20.5.2013 Mätäjokeen Talin pohjoispuolella sijaitsevasta sadevesiviemäristä. Liuotinvuoto oli tapahtunut tilanteessa, jossa yhtiön toimesta oli yritetty tyhjentää maan alla olevien liuotinsäiliöiden alapuolella olevasta ns. suoja-altaasta sade- ja sulamisvesiä.

Esitutkinnassa saadun selvityksen mukaan liuotinta oli päässyt Mätäjokeen noin kahden tunnin ajan 500 – 1000 litraa. Esitutkinnassa ei tullut ilmi seikkoja, joiden perusteella liuotinbensiiniä olisi aihetta epäillä päästetyn tahallaan Mätäjokeen. Kyse on ollut pikemminkin toimintaan liittyneestä eriasteisesta huolimattomuudesta.

Mätäjokeen päässeen liuottimen epäillään aiheuttaneen hetkellisesti erityisen suurta vahinkoa Mätäjoen kalakannalle. Esitutkinnassa saatujen selvitysten mukaan kaikki kalat vuotokohdasta alaspäin joko kuolivat tai pakenivat Iso Huopalahdelle.

Mätäjoen veden puhdistumista on edesauttanut veden nopea vaihtuminen ja liuottimen haihtuminen. Mittaustulosten perusteella liuotin on poistunut vedestä ja kalakanta on alkanut elpyä.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.