Potilasasiamiehen_selvitys_2013__

Tamperelaiset ottavat vuosi vuodelta yhä aktiivisemmin yhteyttä kaupungin potilasasiamieheen. Kuntalaiset ovat tyytymättömiä muun muassa mahdollisuuksiinsa päästä lisätutkimuksiin tai erikoissairaanhoitoon. Valituksia tulee myös terveyspalvelujen neuvontanumeron 10023:n pitkistä jonotusajoista. Yhteydenotot potilasvahinkoepäilyistä ovat sen sijaan vähentyneet.

Tampereen kaupungin potilasasiamies tilastoi viime vuodelta lähes 1 500 joko suoraan tai asiakaspalautteena tullutta yhteydenottoa.

Potilasasiamies Arja Laukan mukaan tilastosta on havaittavissa, että potilasvahinkoepäilyistä on tullut huomattavasti vähemmän yhteydenottoja kuin aikaisempina vuosina, vaikka leikkausten määrä on lisääntynyt.

Laukka muistuttaa, että mikäli hoidon yhteydessä voidaan epäillä potilaalle tulleen henkilövahinkoa, on ammattihenkilön informoitava potilasta tai omaista oikeudesta potilasvahinkoilmoituksen tekemiseen.

Moni yhteydenottaja on ollut tyytymätön omalääkärin evättyä lähetteen tutkimuksiin tai erikoissairaanhoitoon. Lähete on myös saatettu palauttaa erikoissairaanhoidosta takaisin omalääkärille. Potilas kokeekin tulleensa kohdelluksi epäoikeudenmukaisesti, koska hoidon tarve on arvioitu pelkän lähetteen perusteella.

– Lääkärin kiristyneessä lähetekäytännöissä tai lähetteiden käännyttämisessä olisi käytettävä tarkkaa harkintaa. Se on myös potilasturvallisuuden kannalta olennaista, Arja Laukka sanoo.

Terveyspalvelujen neuvontanumeron 10023:n ruuhkaisuus tuo vuosittain runsaasti palautetta. Monet soittajat katkaisevat puhelun, kun pelkäävät, että puhelumaksu jonotusaikoineen nousee suureksi.

Potilasasiamies Laukka muistuttaa, että puhelu ja jonotus terveyspalvelujen neuvonnan numeroon maksavat normaalipuhelun hinnan eli saman kuin soitto muihinkin Tampereen kaupungin numeroihin. Puhelua ei kannata katkaista kesken, sillä uudelleensoitto tuottaa lisäkuluja ja vie soittajan jälleen jonon hännille.

Psykiatrian palvelujen keskittäminen kolmeen toimipaikkaan huoletti potilaita, koska ajan järjestyminen uuteen toimipaikkaan saattoi viivästyä. Huolta kannettiin myös siitä, jääkö potilaita pois hoidon piiristä, koska toistuva ajan pyytäminen on mielenterveysongelmista kärsivälle haastavaa.

Arja Laukka korostaa, että mielenterveyspalveluissa on pidettävä huolta myös niistä potilaista, jotka eivät itse jaksa aktiivisesti vaatia itselleen hoitoa ja hoitoaikoja.

Suun terveydenhuollossa aiheuttavat tyytymättömyyttä hoitopäätökset, joita on tehty ilman, että potilaille on riittävästi perusteltu toimenpiteen syytä. Potilaat myös esittivät korvausvaatimuksia tai hyvitystä asiakasmaksuihin.

Potilasasiamiehen mukaan julkisen terveydenhuollon potilaan asema on ostopalveluiden ja palvelusetelien myötä lähentynyt entistä enemmän yksityispalveluita käyttävän potilaskuluttajan roolia. Kuluttajansuoja määrittelee kuluttajan oikeuden hyvitykseen ja oikaisuun virhetilanteessa.

– Tätä samaa menettelyä potilaat odottavat myös julkisilta terveyspalveluilta. Asiakasmaksulaissa määritellään asiakasmaksun perustuvan palvelun saamiseen, ei lopputulokseen. Sinänsä virheetön toiminta voi aikaansaada potilaan mielestä puutteellisen lopputuloksen, johon asiakas haluaa hyvitystä, Arja Laukka kertoo.

Kun Tampereen ja Oriveden terveyspalvelut yhdistyivät tämän vuoden alussa, potilasasiamies palvelee nyt myös Oriveden kunnallisten terveyspalveluiden käyttäjiä. Lisäksi Kangasalan ja Pälkäneen yhteistoiminta-alue ostaa jatkossa Tampereen kaupungilta potilasasiamiespalvelut.

Potilasasiamiehen_selvitys_2013__(pdf)

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.