transport_logistics_truck_lorry_traffic

Euroopan komissio on valmistellut esitystä, joka rajoittaisi valtioiden rajan yli kulkevan rekkaliikenteen mittoja ja painoja. Pohjoismaiden välillä on tällä hetkellä käytössä 60 tonnin painoraja, joten komission ehdottama uusi 40 tonnin painoraja iskisi Euroopassa eniten Suomen vientiin ja tuontiin. Euroopan komissio ehdottaa myös, että rekka saisi tehdä vain yhden rajanylityksen.

Euroopan komission esitys pyrkii ensisijaisesti rajoittamaan Alppien läpikulkuliikennettä sekä suosimaan rautateitä. Eri raideleveydestä johtuen Suomen ja muiden EU-maiden välillä ei käytännössä ole toimivaa rautatieyhteyttä minkä johdosta rekkakuljetukset ovat tärkeitä Outokummun Pohjoismaiden toiminnoille. Vuonna 2013 Outokummun Tornion terästehtaalta lähti noin 850 täysperäyksikköä. 40 tonnin painorajoituksella täysperäyksikköjen määrä olisi lähes 1 400, koska rekkoihin ei enää jatkossa voisi lastata kahta teräsrullaa. Esitetyt rajoitukset johtaisivat rekkakuljetusten kustannusten voimakkaaseen nousuun sekä asiakkaiden menettämiseen mm. Tanskassa ja Norjassa, koska toista valtionrajaa ei saisi ylittää.

Ehdotetut uudet rekkojen painorajat aiheuttaisivat Outokummun Tornion toiminnoille useiden miljoonien eurojen vuotuiset lisäkustannukset. Yhdessä rikkidirektiivin kanssa uudet painorajat nostaisivat kuljetuskustannuksia muuta EU-aluetta selvästi korkeammalle tasolle.

Pohjoismaissa ja Hollannissa isoista ajoneuvoista on saatu hyviä kokemuksia ja tutkittua tietoa pitkältä ajalta: kuljetuskustannukset alenevat samalla, kun ympäristö- ja turvallisuusvaikutukset paranevat.

Outokummun näkökulma on, että nykyiset tieliikenteen säännökset tulisi pitää muuttumattomina, jotta suomalaisten viennistä riippuvaisten yritysten kilpailukykyä ei vaaranneta.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.