450px-Seat_belt_BX

Kuvaoikeudet: M.M.Minderhoud

Poliisi toteuttaa koko maassa nopeus- ja turvalaitevalvontajakson viikolla 11 (10.–16.3.2014). Itä-Uudenmaan poliisilaitos kohdistaa valvontaansa ensisijaisesti alueen taajamiin.

Pääteiden ylinopeuksissa ei viime vuosina ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. Yli 10 km/h ylinopeutta ajoi noin 10 % kuljettajista. Törkeät liikenneturvallisuuden vaarantamiset ovat olleet hienoisessa nousussa. Liikennevahinkojen tutkijalautakuntien tutkimissa onnettomuuksissa ylinopeus on ollut yhtenä vaikuttavana tekijänä noin 1/3 – 1/4 osassa tapauksista.

Liikenneturvan tekemän tutkimuksen mukaan turvavyön käyttöaste on taajamien ulkopuolella säilynyt ennallaan, mutta taajamissa käyttöaste on ollut laskussa. Tähän suuntaukseen valvontateemalla pyritään saamaan muutosta. Liikennevahinkojen tutkijalautakunnan tutkimissa tapauksissa turvavyön käyttö olisi estänyt tai lieventänyt vammoja 90 %:lla niistä vammautuneista, jotka eivät käyttäneet turvavyötä. Turvavyön suurin suojaava vaikutus on nimenomaan taajamanopeuksissa. Ajoneuvon muut turvalaitteet on suunniteltu toimimaan yhdessä turvavyön kanssa.

Turvavyön tai suojakypärän käyttämättömyydestä seuraa 35 euron rikesakko. Jokainen yli 15-vuotias vastaa itse turvavyön käytöstä. Alaikäisen turvavyön tai turvalaitteen käytöstä vastaa ajoneuvossa mukana oleva huoltaja tai ajoneuvon kuljettaja. Turvavyön käyttö on pakollista myös linja-autossa, mikäli istuinpaikalle on asennettu turvavyö.

Valvontaviikon tuloksista tiedotetaan valtakunnallisesti ja alueellisesti tiistaina 18.3.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.