2458747237_61fe96e4a1_z

Helsingin kaupungin rakentamispalvelu Stara on kilpailuttanut ensimmäiset kiviurakat, joissa sopimusehdot kattavat myös sosiaalisen vastuun kriteerit. Tähän asti kilpailutuksissa on ollut harmaan talouden torjuntaan ja ympäristönsuojeluun tähtääviä ehtoja, mutta nyt edellytetään myös globaalia vastuuta.

Teknisen palvelun lautakunta valitsi uusien ehtojen mukaan kilpailutetut urakoitsijat kokouksessaan 6.3. Urakoitsijoiksi valittiin Kivilinja Oy, Lemminkäinen Infra Oy, Rakennustaito Hirvonen Oy ja Suomen Maisemarakentaja Oy.

Kilpailutuksessa valitut tarjoajat ovat sitoutuneet Staran asettamiin eettisen tuotannon vaatimuksiin. Urakoitsijaa edellytetään myös ilmoittamaan materiaalien toimittajansa ja vakuuttamaan, että se ja sen aliurakoitsijat huomioivat työoloja ja työehtoja koskevat kansainväliset sopimukset riippumatta siitä, missä materiaalit on tuotettu.

Helsinki on Suomen suurin luonnonkivien hankkija, ja Stara näiden urakoiden merkittävä kilpailuttaja. Stara kilpailuttaa vuosittain noin kolmen miljoonan euron kiviurakat, joista valtaosa luonnonkiviurakoita. Stara kuten muutkin julkiset hankkijat ovat saaneet kritiikkiä siitä, että hankinnoissa ei ole riittävästi arvioitu tuotannon eettisyyttä.

– Hankintojen koko arvoketju ja sen vastuullisuus on meille äärimäisen tärkeää. Julkinen paine on toiminut tässä hyvänä moottorina kehittää omaa toimintaamme, Staran toimitusjohtaja Timo Martiskainen sanoo.

Stara tarkastaa ja valvoo eettisten periaatteiden noudattamista. Jos yritys ei laadi vastuullisuusraporttia osana toimintaansa, sen tulee toimittaa vaadittu sertifiointi tai auditointi. Jos tällaista kolmannen osapuolen laatimaa todistusta ei ole, urakoitsija laatii itsearvioinnin toimintansa vastuullisuudesta ja sopii jatkotoimista Staran kanssa. Eettisiä kriteereitä koskevasta sopimusrikkomuksesta voi seurata sopimuksen purku.

– On hienoa, että Stara on lähtenyt edistämään hankintojen sosiaalista vastuuta. Nyt kun sosiaalisen vastuun kriteerit on asetettu, on tärkeää varmistaa, että niiden noudattamista valvotaan, yritysten yhteiskuntavastuuta tutkivan Finnwatchin toiminnanjohtaja Sonja Vartiala sanoo.

Uusien kriteerien ottaminen mukaan Staran kilpailutusasiakirjoihin on ensimmäinen askel globaalin vastuun edistämiseksi.

– Seurantajärjestelmiin ja sertifikaatteihin liittyen työtä on silti vielä paljon. Vie varmasti aikaa, ennen kuin kaikki tämä on hallussa, mutta suunta on selvä, Martiskainen sanoo.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.