ministeri230905

Peruspalveluministeri Susanna Huovinen

”Sotaveteraanien ja -invalidien vanhuuden palvelut ja kuntoutus turvataan. Kotona asumista tuetaan mahdollisimman pitkään”, korosti peruspalveluministeri Susanna Huovinen 9. maaliskuuta veteraaniviikon avajaisissa Viitasaarella. Ministeri Huovisen mukaan sotainvalidi- ja veteraanihuollolla on erityinen asema yhteiskunnassamme. Nykyinen hallitus on luvannut varmistaa sotiemme veteraanien vanhuuden palvelut.

Veteraanietuuksien kehittämisessä on lähtökohtana tukea monipuolisesti kotona selviytymistä. Se edellyttää ennalta ehkäiseviä ja monipuolisia tukitoimia, veteraanien erityisetuuksia sekä kunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon ja veteraanijärjestöjen välistä hyvää yhteistyötä.

Ministeri Huovisen mukaan valtion budjetissa on varattu tälle vuodelle noin 300 miljoonaa euroa sotainvalidien ja veteraanien erityisetuuksiin ja kuntoutukseen. Kuntoutusmäärärahan taso on tänä vuonna veteraania kohden laskettuna korkeampi kuin koskaan aiemmin. Vaikka suurin osa määrärahasta käytetään perinteisesti laitos- tai avokuntoutukseen, on kannatettavaa, että osa käytetään kotiin tuotaviin avo- ja tukipalveluihin.

”Uudessa vanhuspalvelulaissa velvoitetaan kuntia järjestämään monialaista kuntoutusta ja sen toimeenpanoa tuetaan laatusuosituksella. ’Kuntoutus keskiöön’ on iskulause, johon kuntien pitää tarttua, jotta pystymme vastaamaan nykyistä laajemmin ikääntyvien palvelutarpeisiin”, sanoi ministeri Huovinen.

”Pidän tärkeänä, että kunnan veteraanipalvelut ovat monimuotoisia. On arvioitava huolellisesti, ketkä hyötyvät laitoskuntoutuksesta ja kenelle puolestaan sopii paremmin kotikuntoutus tai kotipalvelut.”

Hyvin iäkkäiden veteraanien kuntoutukseen pääsyä on jo pitkään vaikeuttanut hakumenettely. Varsinkin isoissa kunnissa ei ole ollut rekisteriä tai tietoa alueella asuvista veteraaneista, jotta olisi voitu helpottaa heidän kuntoutukseen pääsyä. ”Liki 90-vuotiaiden ja huonokuntoisten veteraanien luokse tulisi tehdä kotikäynti ja arvioida yksilöllisesti kuntoutuksen tai kotiin tuotavien palvelujen tarve”, ministeri Huovinen sanoi.

Kunnat voivat lähiaikoina näin menetellä, sillä rintamasotilaseläkelain muutos annettiin eduskunnalle tällä viikolla. Sen myötä Kela voi luovuttaa rintamalisän saajien yhteystiedot kunnalle. ”Uudistus on merkittävä. Voimme pian kohdentaa paremmin veteraaneille heidän tarvitsemiaan palveluja. Odotamme myös, että viime vuosina kunnilta Valtiokonttorille palautuneet määrärahat vähenevät, kun kaikki halukkaat pääsevät palvelujen piiriin,” ministeri Huovinen totesi.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.