Korkein hallinto-oikeus on viime perjantaina antamassaan vuosikirjapäätöksessä todennut Pohjanmaalla merimetsokannan vähentämiseksi myönnetyn luvan lainvastaiseksi.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus oli toissa vuonna myöntänyt luvan 150 merimetsoyksilön pyytämiseen ja ampumiseen Uudessakaarlepyyssä. BirdLife Suomen jäsenyhdistys Keski-Pohjanmaan Lintutieteellinen Yhdistys ry valitti päätöksestä Vaasan hallinto-oikeuteen. Yhdistyksen mukaan hakemuksessa on lintudirektiivin vastaisesti haettu lupaa merimetsokannan harventamiseen, eikä vahinkojen torjumiseen. Lisäksi hakemuksessa lueteltujen vahinkojen ei voitu osoittaa olleen yksiselitteisesti merimetsojen aiheuttamia.

Vaasan hallinto-oikeus hylkäsi valituksen, ja Keski-Pohjanmaan Lintutieteellinen Yhdistys valitti päätöksestä edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

KHO:n tuoreen päätöksen mukaan lintudirektiivin 9. artiklassa tarkoitetun poikkeuksen soveltaminen olisi edellyttänyt eriteltyä ja täsmällistä selvitystä merimetsojen aiheuttamista vahingoista. Alueella pesivien merimetsojen runsastumisesta huolimatta alueen kalavesille ei voitu katsoa aiheutuvan poikkeusluvan edellyttämää vakavaa vahinkoa.

KHO:n mukaan ELY-keskuksen olisi pitänyt neuvotella asiasta riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen ja Suomen ympäristökeskuksen kanssa sekä tarvittaessa selvittää vahinkojen määrää kalasaalistietojen perusteella.

Suomeen merimetsot ovat levittäytyneet Keski-Euroopasta, jonka alkuperäiseen pesimälajistoon merimetso kuuluu. Tällä erää merimetso on pesinyt Suomessa vuodesta 1996, mutta lajin tiedetään pesineen meillä myös 1700-luvulla. Viime vuonna Suomessa pesi noin 18 500 paria merimetsoja.

”Kalasaalismäärät nousevat merimetsoista huolimatta. Merimetsojen vainoaminen saisi jo loppua”, sanoo BirdLife Suomen toiminnanjohtaja Aki Arkiomaa.

KHO:n päätös (2014:44):

http://www.hfd.fi/fi/index/paatoksia/vuosikirjapaatokset/vuosikirjapaatos/1394021458854.html

Merimetso BirdLife Suomen verkkosivuilla:

http://www.birdlife.fi/suojelu/lajit/merimetso.shtml

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.