737265_681581328532547_722462031_o

Kuva: Puolustusvoimat

Syksyllä ja talvella 2013 kotiutuneet varusmiehet antoivat loppukyselyssä jälleen kaikkien aikojen parhaat arvosanat puolustusvoimien antamasta koulutuksesta ja varusmiespalvelusajastaan.

Syksyllä ja talvella 2013 kotiutuneiden kyselyssä palkattu henkilöstö sai arvosanaksi 4,1 arvoasteikolla 1–5. Armeija-aika koetaan positiivisena asiana, ja myönteisiä kokemuksia varusmiespalveluksestaan sai noin 85 prosenttia varusmiehistä. Myös maanpuolustustahto on edelleen pysynyt korkealla tasolla: 4,0 asteikolla 1–5.

Varusmiehet vastaavat loppukyselyyn jokaisen kotiutumisen yhteydessä. Varusmiesten antama palaute puolustusvoimien koulutuskulttuurista, koulutuksen laadusta sekä palkatun henkilöstön ja varusmiesjohtajien toiminnasta on pidemmällä aikavälillä jatkuvasti parantunut.

Keskeyttämisten määrä on laskenut

Varusmiespalveluksen keskeyttämisten määrä on laskenut lievästi vuodesta 2008 alkaen, jolloin enimmillään noin 19 prosenttia varusmiehistä keskeytti palveluksensa. Heinäkuussa 2013 palveluksen aloittaneista varusmiehistä hieman alle 15 prosenttia oli keskeyttänyt palveluksen, kun 165 vuorokautta palvelleet kotiutuivat joulukuussa.

Tammikuussa 2014 palveluksensa aloittaneiden varusmiesten keskeyttämisten määrässä ei tällä hetkellä ole merkittäviä eroja kahteen edelliseen saapumiserään.

Osa palveluksensa keskeyttäneistä suorittaa palveluksensa loppuun myöhemmin. Vuonna 1983 syntyneiden asevelvollisten ikäluokasta 77 prosenttia suoritti varusmiespalveluksen.

Palautekyselyitä uudistetaan

Puolustusvoimat on päivittänyt ohjeistuksen varusmiesten palautekyselyistä viime vuonna. Kaikille varusmiehille tehdään alkukysely tammikuun 2014 saapumiserästä alkaen. Loppukyselyssä otetaan käyttöön uusi kysymyssarja keväällä ja kesällä 2014 kotiutuville varusmiehille. Alku- ja loppukyselyiden perusteella pystytään vertailemaan myös asenteiden ja mielipiteiden muutoksia varusmiespalveluksen aikana.

Varusmieskoulutusta arvioidaan ja yleistä asevelvollisuutta kehitetään puolustusvoimauudistuksen keskeisenä osana. Koulutustuloksia mitataan ja arvioidaan kaikilla koulutuskausilla. Loppukyselyiden tulokset ovat osa kokonaisarviointia, jonka perusteella päätetään kehittämistoimenpiteistä.

Puolustusvoimissa on käynnissä myös useita muita kehittämistoimia, kuten asevelvollisten informaatiopalveluiden kehittäminen, oppimisympäristöjen kehittäminen ja asevelvollisten sosiaalis-taloudellisen aseman parantaminen. Puolustusvoimauudistuksen yhteydessä puolustusvoimat tulee kohdentamaan perusyksiköihin lisää kouluttajia. Tavoitteena on 2,5 kouluttajaa joukkuetta kohden. Kouluttajien määrässä on vuoden 2013 lopulla päästy jo lähelle tavoitetasoa (nyt 2,4 kouluttajaa/ joukkue).

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.