999295_597276896976936_1453830330_n

Caverion ja Rovaniemen Energia ovat solmineet aiesopimuksen kunnossapitopalveluiden liikkeenluovutuksesta. Aiesopimuksen mukaisesti Caverion Suomi Oy:n ja Rovaniemen Energia Oy:n välillä käynnistetään neuvottelut liikkeenluovutuksesta, jonka yhteydessä Caverionin palvelukseen siirtyisi vanhoina työntekijöinä kaksitoista Rovaniemen Energian työntekijää. Liikkeenluovutuksen suunnitellun päivämäärän arvioidaan olevan 1.5.2014.

Rovaniemen Energia käynnisti syyskuussa 2013 yhteistoimintamenettelyn, jonka tavoitteena on lisätä energiakonsernin toiminnan tehokkuutta, parantaa toimintavarmuutta sekä aikaansaada kustannussäästöjä. Yhtenä osana yhteistoimintamenettelyä ja organisaatiomuutosta Rovaniemen Energia Oy kilpailutti kaukolämpöverkon ja tuotantolaitosten kunnossapidon palvelut. Kilpailutukseen ilmoittautui seitsemän kunnossapitopalveluita myyvää yritystä, ja neuvotteluita on käyty alkuvuoden 2014 aikana tiiviisti.

Nyt solmittu aiesopimus Rovaniemen Energian ja Caverion Suomen välillä luo raamin tarkemmille neuvotteluille liikkeenluovutussopimuksen aikaansaamiseksi.

– Kunnossapidon kilpailutus osoitti, että Rovaniemi ja Lappi laajemminkin kiinnostavat valtakunnallisia kunnossapidon yrityksiä. Rovaniemen Energian kilpailutus sekä pysyväluonteinen työkuorma on nähty hyväksi mahdollisuudeksi laajentaa yritysten toimintaa Lapissa. Uskomme Caverionin vahvan aseman Pohjois-Suomen kunnossapitopalveluiden tuottajana antavan myös siirtyvälle henkilöstölle paremmat ammatillisen kehittymisen mahdollisuudet, kuin mitä Rovaniemen Energia -konserni olisi voinut tarjota. Odotamme Caverionin tarjoavan vahvoilla resursseillaan paranevaa kykyä reagoida Rovaniemen Energia -konsernin vaihtelevaan työkuormaan ja osaltaan parantamaan energianhuollon toimintavarmuutta, Rovaniemen Energia Oy:n toimitusjohtaja Markus Tykkyläinen toteaa.

– Caverionilla on monipuolinen pitkä kokemus kunnossapidon ulkoistuksista eri toimialoilta. Olemme tehneet hyvää yhteistyötä Rovaniemen Energian kanssa jo pitkään. Laajentamalla yhteistyötämme pystymme kehittämään ja tehostamaan kunnossapitoa niin, että toimintavarmuus paranee ja kustannuksissa saavutetaan säästöjä, aluejohtaja Martti Kaikkonen Caverionista sanoo.

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi