Keskimääräinen kokonaiseläke viime vuonna oli 1 549 euroa kuukaudessa. Tiedot perustuvat Eläketurvakeskuksen ja Kelan tilastotietoihin vuoden 2013 lopussa.

Kokonaiseläkkeen luvut kuvaavat Suomessa asuvia, työeläkettä tai kansaneläkettä saavia eläkeläisiä. Tähän tarkasteluun eivät kuulu osa-aikaeläkettä tai pelkkää perhe-eläkettä saavat.

Miehen kokonaiseläke 1 760 euroa, naisen 1 376 euroa

Miehet saavat keskimäärin suurempia eläkkeitä kuin naiset. Miesten keskieläke vuonna 2013 oli 1 760 euroa kuukaudessa, naisten 1 376 euroa.

Miesten ja naisten väliset palkkaerot selittävät naisten työeläkkeiden matalampaa tasoa. Ansiotason lisäksi työuran pituus vaikuttaa sukupuolten väliseen eroon. Joukossa on myös naisia, jotka eivät ole olleet lainkaan työelämässä tai heille kertynyt työeläke on jäänyt pieneksi. Tällöin eläke muodostuu pääosin Kelan kansaneläkkeestä ja takuueläkkeestä.

20140311_Grafiikka_Keskimääräinen kokonaiseläke 2013

Yli neljännes suomalaisista saa eläkettä

Yhä useamman suomalaisen ostovoima perustuu eläkkeeseen. Jo hieman yli neljännes Suomessa asuvista saa jotakin eläkettä: vanhuuseläkettä, työkyvyttömyyseläkettä, perhe-eläkettä tai osa-aikaeläkettä.

Eläkettä saa yhteensä 1,5 miljoonaa henkilöä. Suomesta maksettiin ulkomaille eläkettä 62 000 henkilölle.

Lakisääteisiä eläkkeitä maksettiin vuonna 2013 yhteensä yli 26 miljardia euroa, joista työeläkkeitä noin 23 miljardia euroa.

Vuonna 2013 työeläkettä sai 1 409 000 henkilöä. Heistä suurin osa, 1 154 000 henkilöä,  oli vanhuuseläkeläisiä. Työkyvyttömyyseläkettä saavien joukko 183 000 on edelleen jatkanut vähentymistään edellisvuodesta (193 000). Osa-aikaeläkettä sai reilut 20 000 henkilöä.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.