Kelan kuntoutus on kasvanut huomattavasti viime vuosina. Vuonna 2013 Kelan järjestämää kuntoutusta sai 98 900 henkeä, mikä oli 8,5 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Eniten kasvoi aiempien vuosien tapaan kuntoutuspsykoterapia, jonka saajamäärä lisääntyi yli 10 %. Kuntoutujien kokonaismäärä on kasvanut tällä vuosikymmenellä 18 %.

Kelan kuntoutusmuodoista kuntoutujamäärältään suurin on harkinnanvarainen kuntoutus, jota vuonna 2013 järjestettiin 41 200 hengelle. Vaikeavammaisten kuntoutusta ja kuntoutuspsykoterapiaa sai molempia 23 000 henkeä. Ammatilliseen kuntoutukseen osallistui 13 390.

Kelan yleisin kuntoutustoimenpide on aikuisten psykoterapia, johon vuonna 2013 osallistui 15 400 henkeä.

Kuntoutuksen syynä useimmiten mielenterveyden häiriöt

Kelan kuntoutukseen hakeutumisen yleisin syy ovat ongelmat mielenterveydessä. Ne syrjäyttivät tuki- ja liikuntaelinten sairaudet kuntoutuksen yleisimpänä sairauspääryhmänä 1990-luvun lopulla. Vuosina 2005–2013 mielenterveyskuntoutujien määrä lähes kaksinkertaistui. Vuonna 2013 kuntoutusta sai mielenterveyden häiriöiden vuoksi 38 200 henkeä.

Tuki- ja liikuntaelinsairauksissa kuntoutukseen johti useimmiten selkärangan sairaus. Verenkiertoelinten sairauksissa useammalla kuin joka toisella kuntoutuksen aiheutti aivoverisuonien sairaus. Hermoston sairauksissa yleisimmät sairaudet olivat MS-tauti ja CP-oireyhtymä.

Kuntoutusrahaa, jota maksetaan kuntoutusajan toimeentuloturvana, sai 55 500 henkilöä. Heidän lukumääränsä kasvoi edellisvuodesta 8,2 %.

Kelan kuntoutusmenot olivat vuonna 2013 yhteensä 380 miljoonaa euroa, mikä oli 6,7 % enemmän kuin edellisvuonna. Yksilöön kohdistuvat kuntoutusmenot olivat 375 miljoonaa euroa, josta kuntoutuksen osuus oli 292 miljoonaa ja maksettujen kuntoutusrahojen 83 miljoonaa.

Kevään kuntoutuskursseilla on paikkoja vapaana

Useilla eri kohde- ja sairausryhmille suunnitelluilla kuntoutuskursseilla on kevään ja alkukesän aikana vielä tilaa Vapaita paikkoja on mm. aikuisten työuupumusta ja lievää tai keskivaikeaa masennusta sairastavien kursseilla sekä syöpää sairastavien kursseilla. Myös Tules-kursseilla (tuki- ja liikuntaelinsairaiden kursseilla) ja kehitysvammaisten, kehityshäiriöisten tai monivammaisten koulunsa aloittavien lasten perhekursseilla ja sopeutumisvalmennuskursseilla sekä nuorten mielenterveyskursseilla ja ammatillisilla kursseilla on tilaa.

Kelan järjestämiä kuntoutuskursseja voi katsoa kuntoutuskurssihaulla www.kela.fi/kuntoutuskurssihaku . Hakupalvelu näyttää reaaliaikaisesti vapaiden kurssipaikkojen määrän. Kuntoutusta järjestävistä palveluntuottajista saa tietojawww.kela.fi/palveluntuottajahaku .

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.