Tekninen lautakunta päätti 11.3. esittää kaupunginhallitukselle, että veden kuljettamista veden puutteesta kärsiville asuinkiinteistöille jatkettaisiin kaupungin kustannuksella maaliskuun 2017 loppuun asti. Sen jälkeen asukkaat voivat tilata palvelun yksityisiltä palveluntuottajilta omalla kustannuksellaan.

Helsingin ympäristöpalvelut HSY on ilmoittanut lopettavansa veden kuljetukset tämän kuun lopussa. Palvelun uudelleen järjestäminen muutamassa viikossa ei kuitenkaan onnistu, joten Vantaa haluaa neuvotella siirtymäajan järjestelyistä HSY:n kanssa.

Viime vuonna HSY kuljetti vettä 36 kiinteistölle yhteensä lähes 2400 kuutiota. Asukkaat maksoivat vedestä 1,25 euroa kuutiolta ja Vantaan kaupunki maksoi kuljetuksesta yhteensä noin 65 000 euroa.

Vedenjakelun piirissä olevat kiinteistöt sijaitsevat hajallaan eri puolilla Vantaata. Pääosa on Luoteis-Vantaalla Vestran, Riipilän, Reunan ja Hopeatien alueilla. Suurin osa kiinteistöistä on vesihuollon toiminta-alueen ulkopuolella ja veden riittävyys tai laatu voi olla ajoittainen tai pysyvä ongelma.

Tekninen lautakunta esittää myös, että kaupunki selvittäisi mahdollisuudet liittää kyseisiä kiinteistöjä vesihuollon piiriin. Tärkeimpinä pidetään kiinteistöjä, joissa vedenkulutus on suuri, useamman kiinteistön kokonaisuuksia sekä joko rakennetun tai suunnitellun vesihuoltoverkoston kohtuullisessa läheisyydessä olevia kiinteistöjä.

Vedenkuljetustehtävä siirtyi Vantaan Vedeltä HSY Vedelle vuonna 2010. Nyt HSY luopuu vedenkuljetuspalvelusta, koska kyseinen palvelu ei ole vesihuoltolain mukaista vesihuoltoa eikä kuulu HSY:n varsinaisiin tehtäviin.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.