Suomessa on valtakunnallisesti muuttunut laskujen suoraveloituskäytäntö. Suoraveloitus on lopetettu ja tilalle on tullut suoramaksu eli e-lasku (sähköinen lasku). Muutos on aiheuttanut häiriöitä Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) vuoden alun asiakaslaskutukseen. Häiriöt eivät johdu Eksoten toiminnasta vaan Itellan järjestelmävirheestä.

Asiakkaat, joille Itellan välityksen kautta olisi pitänyt tulla sähköinen lasku, ovat saattaneet saada paperilaskun ja toisin päin. Laskutuksessa on myös muutoksen aiheuttamaa viivettä, mistä johtuen laskun eräpäivään ei ole välttämättä jäänyt riittävästi maksuaikaa. Jos laskun eräpäivä on joko 17., 18. tai 19.3.2014, niin asiakas voi ilman yhteydenottoa Eksoteen ja ilman viivästysseuraamuksia maksaa laskun 26.3.2014.

Itella selvittää virheellisesti lähteneet laskut. Asiakkaiden ei tarvitse tässä vaiheessa ryhtyä selvittämään tilannetta.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.