Etelä-Karjalan käräjäoikeus tuomitsi 11.3.2014 Kaukaan Voima Oy:n biovoimalaitoksen päällikön 12 päiväsakon suuruiseen sakkorangaistukseen työturvallisuuslaiminlyöntien johdosta, jotka todettiin biovoimalaitoksella 25.3.2012 tapahtuneen pölyräjähdyksen yhteydessä. Yhtiö tuomittiin 8000 euron suuruiseen yhteisösakkoon, koska rikos on tehty yhtiön toiminnassa ja tuomittu päällikkö on kuulunut yhtiön johtoon.

Biovoimalaitoksella käytettiin polttoaineena ainakin vuosina 2010 – 2012 Venäjältä hankittua vanerijätettä. Käräjäoikeus katsoi, että työnantajan velvollisuutena on ollut selvittää ja tunnistaa polttoprosessissa käytetyn materiaalin, vanerijätteen, sisältämän hiontapölyn aiheuttaman räjähdyskelpoisen ilmaseoksen pölyräjähdysvaara. Tätä selvitystä yhtiössä ei ollut tehty.

Käräjäoikeus katsoi, että biovoimalaitoksen laitospäällikkö on työnantajan edustajana ollut vastuussa työturvallisuusmääräysten noudattamisesta ja hänellä on ollut valvontavastuu työturvallisuudesta. Hänellä on ollut velvollisuus oma-aloitteisesti selvittää ja tuntea vanerijätteen käyttöön polttoaineena liittyvät vaaratekijät.  Erityisesti olisi tullut selvittää ja tarkemmin tunnistaa räjähdysalttiiden ilmaseosten vaara- ja riskitekijät. Polttoaineen todelliset ominaisuudet ja käyttäytyminen on jäänyt selvittämättä.

Työsuojelun vastuualueen lakimies Marita Suoknuuti korostaa, että ajan tasalla oleva ja riittävän yksilöity vaarojen arviointi on ensisijaisen tärkeä väline työn, työympäristön sekä työolosuhteiden turvallisuuden hallinnassa. Myös käräjäoikeus totesi, että turvallisuuden hallinnan kulmakivenä on, että työnantaja on jatkuvasti selvillä työympäristön tilasta. Tässä ovat välineinä erityinen vaarojen arviointimenettely ja työympäristön seuranta muinakin aikoina.

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi