Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus on 12.3.2014 antamallaan tuomiolla tuominnut Seinäjoen Koulutuskuntayhtymän Sedu Aikuiskoulutus/Tekniikan 5.000 euron yhteisösakkoon sekä sen vastuuhenkilöt päiväsakkoihin työturvallisuusrikoksesta.

Käsiteltävänä oli maaliskuussa 2012 oppilaitoksen tiloissa levyleikkurilla sattunut tapaturma, jossa loukkaantui oppilaitoksen aikuisopiskelija. Levyleikkurin sormisuojan alareuna oli vääntynyt niin, että opiskelijan sormet mahtuivat suojan alta yltäen koneen hydraulipainimiin ja jääden puristuksiin yhden painimen alle. Työsuojeluviranomainen katsoi, että levyleikkuri ei täyttänyt työturvallisuusmääräysten vaatimuksia, koska sen suoja oli vääntynyt niin, että koneen vaara-alueelle oli mahdollista ulottua.

Käräjäoikeus katsoi selvitetyn, että levyleikkuri ei ollut työsuojelumääräysten mukainen. Käräjäoikeus totesi, että jos työväline aiheuttaa vaaraa, on ryhdyttävä toimiin vaaran poistamiseksi. Opiskelijoille annettavat varoitukset eivät käräjäoikeuden mukaan vapauta työnantajaa vastuusta, mikäli kone ei ole työsuojelumääräysten mukainen. Käräjäoikeus perusteli yhteisösakon määrää sillä, että ei ollut syytä jättää yhteisöä kokonaan yhteisösakkoon tuomitsematta, mutta syyttäjän vaatima yhteisösakko olisi ollut oppilaitokselle paljon rahaa.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue muistuttaa, että työvälineessä ilmenevä vaara tulee ensisijaisesti poistaa teknisin toimin, eikä puutteita koneiden suojaamisessa voida korvata ohjeilla tai varoituksilla.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.