Pirkanmaan sairaanhoitopiiri on kiinnittänyt huomiota tapaan, jolla Mänttä-Vilppulan potilaita ohjataan yksityisen terveydenhuollon piiriin ilman potilaan valinnanmahdollisuutta julkiseen terveydenhuoltoon. Sairaanhoitopiirin tietoon tulleen kirjallisen ohjeistuksen mukaan Mänttä-Vilppulan perusterveydenhuollossa on annettu ohje lähettää erikoislääkärin tutkimusta tarvitsevat potilaat ensisijaisesti yksityisille palveluntuottajille Pihlajalinna-konserniin kuuluvaan Dextraan tai Jokilaakson Terveys Oy:lle. Vain potilaan erityisesti pyytäessä lähetteen on voinut saada julkiseen terveydenhuoltoon eli Taysin Mäntän sairaalaan. Lisäksi joillekin potilaille on annettu väärää tietoa Taysin erikoislääkärien vastaanottotoiminnasta Mäntän sairaalassa.

Sairaanhoitopiiri on 12.3.2014 lähettänyt Mänttä-Vilppulan kaupunginhallitukselle kirjeen, jolla tiedustellaan kaupungin sitoutumista sairaanhoitopiirin omistaman Mäntän sairaalan palvelujen käyttöön jatkossa.

Kirjeen sisältö on seuraava:

Mänttä-Vilppulan kaupunginhallitus on kokouksessaan 3.3.2014 päättänyt irtisanoa Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kanssa tekemänsä Mäntän sairaalan tiloja koskevan vuokrasopimuksen siten, että sopimus päättyy viimeistään 31.3.2015. Kaupunki on myös ilmoittanut siirtävänsä perus-terveydenhoidon palvelut Sarapihan alueelle, jossa perusterveydenhuollon palveluiden lisäksi on tarkoitus tuottaa erikoissairaanhoidon vastaanottopalveluita. Kaupunginhallituksen hyväksymiin tilajärjestelyihin sisältyy myös laboratorionäytteiden oton toteuttaminen Sarapihan alueella sekä terveyskeskuksen varustaminen röntgenlaittein siten, että Pihlajalinna Oy vastaa laiteinvestoinneista.

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri on päättänyt tuottaa erikoissairaanhoidon vastaanottopalveluita, dialyysihoidon, laboratorionäytteenoton sekä radiologian palvelut mukaan lukien ultraääni-tutkimukset, natiivikuvaukset ja magneettikuvaukset sekä lääkehuollon palvelut Mäntän sairaalassa toistaiseksi riippumatta sairaalakiinteistön mahdollisista omistusjärjestelyistä.

Mäntän sairaalassa tuotetaan palveluita 14 eri erikoispoliklinikalla Taysin erikoislääkäreiden ja sairaanhoitajien tuottamana. Mänttä-Vilppulan kaupungilla ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirillä on voimassa oleva palvelusopimus, joka sisältää erikoissairaanhoidon palvelujen tuottamisen kaupungille Mäntän sairaalassa, Taysissa sekä tarvittaessa muissa sairaanhoitopiirin sairaaloissa. Voimassa olevan terveydenhuoltolain mukaan, jos lääkäri tai hammaslääkäri arvioi, että henkilö tarvitsee erikoissairaanhoidon palveluja, henkilö voi valita hoidon antavan kunnallisen erikoissairaanhoidon toimintayksikön. 

Käytettävissämme olevan kirjallisen ohjeistuksen mukaan Mänttä-Vilppulan perusterveyden-huollossa on annettu ohje lähettää erikoislääkärin tutkimusta tarvitsevat potilaat ensisijaisesti yksityisille palveluntuottajille Dextraan tai Jokilaakson Terveys Oy:lle ja vain potilaan erityisesti sitä pyytäessä kunnalliseen toimintayksikköön Mäntän sairaalaan. Tietoomme on myös tullut, että potilaiden tiedustellessa tutkimusten ja hoidon mahdollisuutta Mäntän sairaalassa, heille on annettu virheellistä tietoa.

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri tiedustelee edellä kuvatun tilanteen johdosta Mänttä-Vilppulan kaupungilta:

  1. Haluaako kaupunki Pirkanmaan sairaanhoitopiirin jatkavan Mäntän sairaalan toimintaa ja onko Mänttä-Vilppulan kaupunki sitoutunut ensisijaisesti käyttämään Mäntän sairaalan palveluita, johon kuuluvat yhtenä kokonaisuutena edellä kuvatut erikoissairaanhoidon palvelut mukaan lukien mainitut laboratorio- röntgen- ja dialyysipalvelut sekä lääkehuolto?
  2. Haluaako kaupunki Pirkanmaan sairaanhoitopiirin tuottavan lähipalveluina perusterveydenhuoltonsa käyttöön laboratoriotutkimuksia, joihin kuuluu näytteenotto sekä kuvantamistutkimuksia, joihin yhtenä kokonaisuutena kuuluvat natiiviröntgenkuvaukset, ultraäänitutkimukset sekä paikkakunnalla magneettirekassa tehtävät magneettitutkimukset?
  3. Miten kaupunki huolehtii siitä, että sen vastuulla olevassa perusterveydenhuollossa potilaille tarjotaan terveydenhuoltolain mukainen mahdollisuus valita kunnallinen toimintayksikkö silloin, kun kuntalaisen on arvioitu tarvitsevan erikoissairaanhoidon palveluita ja että perusterveydenhuollon palveluntuottaja tuntee Mäntän sairaalassa käytettävissä olevat palvelut?

Kirjeen ovat allekirjoittaneet Pirkanmaan sairaanhoitopiirin johtaja, johtajaylilääkäri ja hallintoylilääkäri.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.