JAR_syria13

Suomi antaa 44,4 miljoonaa euroa humanitaarista apua maailman pahimpiin kriisikohteisiin. Kehitysministeri Pekka Haaviston 12. maaliskuuta tekemällä päätöksellä apua kohdennetaan akuutteihin hätätilanteisiin Syyriaan ja lähialueille, Etelä-Sudaniin sekä Keski-Afrikan tasavaltaan. Inhimillistä kärsimystä lievennetään myös maissa, joissa on pitkittyneitä kriisitilanteita, muun muassa Kongon demokraattisessa tasavallassa ja Afganistanissa. Suomen tuki annetaan YK-järjestöjen ja suomalaisten järjestöjen kautta. Ne varmistavat paikan päällä, että apu menee perille.

Suurin kohde on Syyria ja sen pakolaiskriisistä kärsivät naapurimaat, joihin annetaan 8,5 miljoonaa euroa eri järjestöjen kautta.

“Poliittisen ratkaisun puuttuessa Syyrian kriisin humanitaariset seuraukset pahenevat päivä päivältä, ja miltei neljännesmiljoona syyrialaista on edelleen saarrettuina vailla tarvitsemaansa apua”, kehitysministeri Haavisto toteaa.

“Silti humanitaariset työntekijät onnistuvat päivittäin jakamaan ruokaa, vettä, rokotteita ja lääkkeitä niitä tarvitseville. Sodan keskelle syntyy terveitä lapsia, ihmishenkiä pelastuu ja koulunkäynti jatkuu humanitaaristen järjestöjen ansiosta.” Hätäavun tarpeessa on Syyriassa yli 9 miljoonaa ihmistä ja yli 2,5 miljoonaa syyrialaista on paennut kriisiä naapurimaihin.

Keski-Afrikan tasavallassa puhjennut väkivalta ja sekasorto ovat aiheuttaneet mittavan humanitaarisen katastrofin. Huonon turvallisuustilanteen takia siviiliväestö piileksii viidakossa, mikä tekee avun perille toimittamisesta erittäin vaikeaa. Avustusjärjestöt ovat kuitenkin löytäneet keinoja toimittaa apua myös Banguin ulkopuolella. Suomen 2,8 miljoonan euron tuella toimitetaan ruokaa ja terveyspalveluita äärimmäisessä hädässä oleville ja jatketaan koulutuksen antamista väkivallan keskellä erityisen haavoittuvassa asemassa oleville lapsille.

Suomen antama apu perustuu laajalti YK:n keskitettyyn hätäapuvetoomukseen, joka vuonna 2014 on suuruudeltaan poikkeuksellisen suuri, yli 9 miljardia euroa. Syyrian kriisi kattaa summasta yli puolet. Humanitaarista apua tarvitsee 81 miljoonaa ihmistä eri puolilla maailmaa.

Suomalaisista järjestöistä apua annetaan Suomen Punaisen Ristin, Kirkon ulkomaanavun, FIDA Internationalin, Suomen World Visionin ja Pelastakaa Lasten kautta. Esimerkiksi World Vision voi Suomen rahoituksella helpottaa vammaisten pakolaisten arkea Keniassa ja Ugandassa hankkimalla heille apuvälineitä.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.