Ympäristölautakunta päätti 12.3. tyytyä Etelä-Suomen aluehallintoviraston myöntämään ympäristölupaan, joka koskee Stena Recycling Oy:n Hakintien palveluyksikön toiminnan muuttamista.

Päätöksen myötä toiminta jatkuu lähes ennallaan. Melua aiheuttava päivittäinen toiminta-aika ei pitene muuten kuin mahdollisten yleishyödyllisten kampanjoiden aikana. Ympäristöhaittoja vähentää se, että uusia jätejakeita vastaanotetaan ja varastoidaan sisätiloissa ja ulkona vain pakattuna. Kaikkein ikävimpiä ympäristöhaittoja aiheuttavien jätejakeiden, kuten rakennus- ja purkujätteiden sekä lasin vastaanotosta hakija luopui.

Lautakunta myönsi Lemminkäinen Infralle ympäristöluvan, joka koskee kiviaineksen murskaus- ja varastointitoimintaa lentokentän ja Tikkurilantien välissä, suunnilleen Nuolitien risteyksen pohjoispuolella. Alue on lentomelualuetta.

Aiempaan ympäristölupaan haettiin muutosta siten, että vuotuinen kiviainesten käsittelymäärä pysyy samana, mutta muualta tuodun puhtaan kalliolouheen määrä nousee miljoonaan tonniin vuodessa. Nyt määrä on 250 000 tonnia. Paikalta louhitun kiviaineksen määrä on jatkossa 250 000 tonnia vuodessa, kun se nyt on miljoona tonnia vuodessa.

Tarve muualta tuodun louheen määrän nostamiseen johtuu muun muassa länsimetron louhinnasta jatkojalostukseen tulevan kiviaineksen suuresta määrästä.

Lautakunta merkitsi tiedokseen raportin Helsinki-Vantaan lentoaseman glykolivesien, pintavesien ja pohjavesien tarkkailusta 2012-2013. Samalla lautakunta esittää Finavialle, että se kiinnittäisi erityistä huomiota glykolipäästöihin, jotka kulkeutuvat lentokentän ympäristön vesistöihin. Lautakunta on huolissaan erityisesti siitä, että päästöt painottuvat Pakkalan asuinalueen vieressä kulkevaan Veromiehenkylänpuroon eli Krakanojaan, jossa todistetusti taimen lisääntyy.  Lisäksi Krakanojan ympäristöstä ollaan muodostamassa luonnonsuojelualuetta.

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi