Akava hyväksyy kolmikantaisen työryhmän esityksen vuorotteluvapaan uudistamiseksi. Päätöksen tehnyt Akavan työvaliokunta korostaa kuitenkin, että uudistuksen vaikutuksia on seurattava työssä jaksamisen ja työurien pidentämisen näkökulmasta.

– Vuorotteluvapaata ovat käyttäneet varsinkin sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijät sekä opettajat, ja sillä on ollut myönteisiä vaikutuksia työssä jaksamiseen ja työuralla jatkamiseen. Nyt tätä näkökulmaa ei ole otettu huomioon lainkaan. Pelkäämme, että saavutettava näennäinen säästö kostautuu myöhemmin työkyvyttömyyskustannusten nousuna. Vaadimme, että seuranta-ajan jälkeen selvitetään, ovatko sairauspoissaolot ja työkyvyttömyyseläkehakemukset lisääntyneet aloilla, joilla vuorotteluvapaata käytetään, sanoo johtaja Maria Löfgren.

Akava oudoksuu tapaa, jolla vuorotteluvapaasta sovittiin. Palkansaajat ja työnantajat pääsivät asiassa sopuun jo viime syksynä, mutta hallitus siirsi sen tästä huolimatta jatkovalmisteluun.

– Hallitus toteutti työnantajien pitkäaikaisen tavoitteen vuorotteluvapaajärjestelmän heikentämisestä. Toivottavasti tämä neuvottelutulos antaa hallitukselle selkeän kuvan siitä, että järjestöt kykenevät sopimaan. Ja toivottavasti ratkaisu rauhoittaa vuorotteluvapaaseen kohdistuvat hyökkäykset, Löfgren painottaa.

Maan hallitus vaati, että vuorottelusijaisen työttömyysvaatimusta tulee kiristää nykyisestä kolmeen kuukauteen. Tämä olisi käytännössä tarkoittanut vuorotteluvapaajärjestelmän romuttamista, koska useilla korkeakoulutusta vaativilla aloilla ei olisi enää löytynyt pitkään työttöminä olleita sijaisia.

– Akava yritti pelastaa vuorotteluvapaasta sen, mitä pelastettavissa oli. Kolmen kuukauden työttömyysvaatimuksen tarkastelujaksoksi esitetään neljäätoista kuukautta, joten tämä helpottaa sijaisten saamista niillä aloilla, joissa sijaisuuksien väliin jää työttömyysjaksoja, kertoo lakimies Paula Ilveskivi. Hän edusti työryhmässä Akavaa.

Jos eduskunta hyväksyy neuvotteluratkaisun, kolmen kuukauden työttömyysvaatimus ei koske alle 25-vuotiaita, alle 30-vuotiaita vastavalmistuneita ja yli 55-vuotiaita.

Akava on tyytyväinen, että asiaan on lopulta saatu ratkaisu, mutta on pahoillaan siitä, että maan hallitus haluaa ehdoin tahdoin heikentää naisten asemaa työmarkkinoilla entisestään.

– Uudistuksen vaikutukset kohdistuvat nimenomaan naisiin, koska suurin osa vuorotteluvapaan käyttäjistä on naisia ja sijaiset ovat yleensä nuoria naisia. Nyt heidän mahdollisuuksiaan päästä kiinni työelämään ja koulutustaan vastaaviin tehtäviin heikennetään olennaisesti. Tätä maan hallituksen pyrkimystä ihmettelen kyllä suuresti, Ilveskivi sanoo.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.