5468

Kansanedustaja Eeva-Maria Maijala (kesk.) on jättänyt asiasta eduskunnassa kirjallisen kysymyksen.

Kansanedustaja Eeva-Maria Maijala (kesk.) vaatii hirvenmetsästyksen aloitusajankohdan aikaistamista Pohjois-Suomessa. Maijala on jättänyt eduskunnassa asiaan liittyvän kirjallisen kysymyksen.

– Ylä-Lapissa järjestettiin kolmivuotinen kokeilu aikaistetusta hirvenmetsästyksestä ja metsästyksen rykimäaikaisesta keskeyttämisestä. Tutkimuksen tuloksia tutkimalla selvitettiin ajankohdan muutoksen vaikutuksia hirvikantoihin. Aikaisemmin on vedottu siihen, ettei päätöksiä voi tehdä, kun kokeilun tulokset eivät ole valmistuneet. Nyt tutkimus on tehty eikä perusteita aikaistettua hirvenmetsästystä vastaan ole löytynyt.

– Monet Lapin riistanhoitoyhdistykset ovat esittäneet, että hirvenmetsästys olisi myös heidän alueillaan mahdollista samoina aikoina kuin Ylä-Lapissa. Yhdistykset ovat pitäneet ajankohtaa alueille sopivampana.

– Kysyn, mihin toimenpiteisiin hallitus aikoo ryhtyä hirvenpyynnin aikaistamisen hyväksi Pohjois-Suomessa. Maantieteelliset olosuhteet mm. säätilan ja valoisan ajan osalta eroavat pohjoisessa suuresti Etelä-Suomeen verrattuna. Hirvenmetsästyksen aikaistaminen poronhoitoalueella merkitsisi myös sitä, että hirvenmetsästystä ei olisi rykimäaikana. Koiran käyttö hirvenmetsästyksessä on viime vuosina lisääntynyt. Metsästystä helpottaisi, jos se ajoittuisi etupäässä ajankohtaan, jolloin maassa ei ole lunta eivätkä poronhoitotyöt ole kiivaimmillaan. Poronhoitotöihin osallistuvat ehtisivät paremmin osallistua myös hirvenmetsästykseen. Metsästyksen aikaistaminen järkevöittäisi myös lihankäsittelytilojen käyttöä.

– Ruotsissa vastaavilla leveysasteilla hirvenmetsästys alkaa jo syyskuun alussa. Meillä olisi Pohjois-Suomessa perustua siirtyä samankaltaiseen sääntelyyn.

KIRJALLINEN KYSYMYS 177/2014 vp Hirvenpyynnin aikaistaminen Pohjois-Suomessa

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.