Liikennejuopumustutkimusten+tilasto+2013

Raportissa on esitetty liikennejuopumustapauksia koskevat vuositilastot ajalta 1.1. – 31.12.2013. Tilastot kattavat ne alkoholi- sekä huumaus- ja lääkeainetutkimukset, jotka on tehty verinäytteistä sekä ne alkoholipitoisuustutkimukset, jotka on tehty tarkkuusalkometrillä hengitysilmanäytteistä.

Verinäytteistä tutkittavaksi tulleita tapauksia oli yhteensä 11014 kpl. Näytteistä on tutkittu pyyntöjen mukaisesti verenalkoholipitoisuus 7627 tapauksessa ja huumaus- ja lääkeaineet 4500 tapauksessa. Lisäksi 1897 tapauksessa on tutkittu ns. alkoholin jälkinauttiminen.

Verenalkoholin osalta 90,2 %:ssa tapauksista tulos ylitti rangaistavuuden rajan 0,5 ‰. Huumaus- ja lääkeaineiden osalta 92,0 %:a tapauksista oli positiivisia, ts. näytteestä todettiin vähintään yksi huumaus- tai lääkeaine. Yhteiskäyttötapauksia eli tapauksia joista on tutkittu sekä alkoholi että huumaus- ja lääkeaineet on ollut kaikkiaan 1202 kappaletta. Näistä 82,4 % oli positiivisia huumaus- tai lääkeaineiden osalta ja 65,0 %:ssa tapauksista verenalkoholipitoisuus ylitti rangaistavuuden rajan 0,5 ‰.

Huumaus- ja lääkeainetutkimuksissa bentsodiatsepiinejä todettiin 63,8 %:ssa tapauksista ja vastaavasti amfetamiineja 50,5 %:ssa ja kannabista 33,8 %:ssa tapauksista.

Tarkkuusalkometrillä suoritettuja hengitysilman alkoholipitoisuustutkimuksia oli yhteensä 9 262 kpl. Hengitysilmanäytteiden osalta 87,6 %:ssa tapauksista tulos ylitti rangaistavuuden rajan 0,22 mg/L. Hengitysilmanäytteiden tilastojen lähde on Polstat.

Muutokset aiempien vuosien tutkimustuloksiin ovat normaalin vaihteluvälin puitteissa. Vain tarkkuusalkometritutkimusten määrässä on lievää laskua useammalta vuodelta.

Liikennejuopumustutkimusten+tilasto+2013(pdf)

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.