wired

Kuluttajaliitto vaatii, että yleispalveluna tarjottavan internetliittymän vähimmäisnopeus nostetaan 10 megabittiin sekunnissa. Nykyinen vähimmäisnopeus on yksi megabitti sekunnissa ja se on ollut voimassa heinäkuusta 2010 lähtien.

Internetissä tarjolla oleva sisältö ja palvelut ovat vuoden 2010 jälkeen muuttuneet suurempia tiedonsiirtonopeuksia vaativiksi, joten nykyisin määrätty vähimmäisnopeus ei enää takaa kohtuullista pääsyä kaikkiin keskeisiin palveluihin ja sisältöön. Teleyritykset ovat itsekin huomanneet tämän: 8 ?10 megan liittymiä markkinoidaan perusliittyminä. Suurimmilla operaattoreilla ei välttämättä ole edes tarjolla hitaampia yhteyksiä kaikkiin osoitteisiin, joihin on mahdollista saada kiinteä nettiyhteys ? tai jos onkin, hinnoittelulla sellaisen hankkiminen on tehty järjettömäksi: hinta on sama kuin nopeampien.

Myös kuluttajat ovat siirtyneet nopeampiin nettiyhteyksiin. Viestintäviraston tilastojen mukaan kesäkuun lopussa 2010 alle 2 megan liittymien osuus kiinteistä internetliittymistä oli 30 prosenttia, vuoden 2013 lopussa niiden osuus oli enää 4 prosenttia. Samassa ajassa yli 10 megan liittymien osuus on noussut 23 prosentista 66 prosenttiin.

Teleyrityksien mahdollisuudet tarjota nopeita nettiyhteyksiä koko Suomessa on parantunut merkittävästi. Tällä hetkellä nopeahkot 3G-verkot kattavat käytännössä koko maan. Lisäksi vielä nopeampien 4. sukupolven LTE-verkkojen peittoalueet ovat kasvamassa nopeasti.

Kuluttajaliitto vaatii, että liikenne- ja viestintäministeriö yhdessä Viestintäviraston kanssa alkavat valmistella tarkoituksenmukaisen internet-yhteyden vähimmäisnopeudesta yleispalvelussa annetun asetuksen muuttamista siten, että vähimmäisnopeus nostetaan 10 megabittiin sekunnissa. Nopeuden nosto on perusteltua, kun otetaan huomioon tarve nykyistä vähimmäisnopeutta suuremmille yhteysnopeuksille ja markkinoilla tapahtuneet muutokset. Kun otetaan huomioon nopeiden langattomien viestintäverkkojen kattavuus, tästä ei aiheutune teleyrityksille kohtuuttomia kustannuksia. Vähimmäisnopeuden lisääminen lisää alueellista tasa-arvoa ja mahdollistaa myös heikoimmassa asemassa oleville kuluttajille nykyaikaiset viestinnän peruspalvelut.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.