a12004y_tutkintaselostus

Kuvaaja: Hannu Vallas

Konginkankaan suuronnettomuudessa menehtyi kymmenen vuotta sitten 23 ihmistä. Kymmenen vuoden aikana turvallisuutta on parannettu monin keinoin, mutta nopeudet, talvirengastus ja keskikaiteet eivät ole edenneet odotusten mukaisesti.

Liikenneturva tarkasteli raskaan liikenteen turvallisuuden kehitystä ja toimenpiteitä Konginkankaan onnettomuuden jälkeisinä vuosina. Raskaan liikenteen turvallisuutta on pyritty parantamaan erityisesti Onnettomuustutkintakeskuksen suositusten pohjalta. Ensimmäisinä muutoksina tartuttiin öiseen tiestön talvihoidon laatuun, jota parannettiin yli tuhannella kilometrillä.

Ammattikuljettajien koulutusvaatimuksia lisättiin vuonna 2007 voimaan tulleella ammattipätevyyslailla. Jatkokoulutusta vaaditaan jatkossa kaikilta linja-auton ja kuorma-auton kuljettajilta. Liikenneturva kouluttaa vuosittain uusia kouluttajia sekä kuljettajien perus- että jatkokoulutusta varten. Koulutuksen keskiössä on ennakoiva ajo.

Lisäksi tieliikennelakia muutettiin niin, että vastuu ajoneuvon kuormaamisesta ja ajoaikojen noudattamisesta laajentui eri kuljetusketjuun osallistuville.

Raskaiden ajoneuvojen kuormatilojen havaittavuutta pyrittiin parantamaan lisäämällä heijastavat äärimerkinnät perävaunuihin. Vuoden 2007 EU-direktiivi velvoittaa asentamaan ääriviivamerkinnät, jotka auttavat muuta liikennettä havaitsemaan raskaan ajoneuvon kokonaisuudessaan paremmin.

Ei muutoksia nopeuksiin

Kaikki Konginkankaan tutkinnan suositukset eivät ole edenneet. Nopeudenrajoittimen enimmäisnopeuden asetusarvon alentaminen Suomen ajoneuvokohtaista nopeusrajoitusta vastaavalle tasolle, eli 80 km/h:n, ei ole edennyt.

”Käytännössä liian moni kuljettaja ajaa kelistä riippumatta rajoitinta vasten” sanoo tutkimuspäällikkö Juha Valtonen ja viittaa Liikenneviraston mittaamiin nopeustietoihin.

Toinen rekkojen nopeuksiin kohdistuva suositus esitti nopeusvalvonnan toteuttamista ajopiirturin taltioiman nopeustiedon perusteella. Sekään ei ole toteutunut, eikä ajopiirturia ole saatu olennaiseksi toimivaksi osaksi nopeusvalvontaa mm. luotettavuuskysymysten johdosta.

Ei keskikaiteita, ei talvirenkaita

Ruotsissa ja Norjassa on raskaille ajoneuvoille toteutettu uusia talvirengas- ja kulutuspintavaatimuksia talvikauden ajaksi. Suomessa talviajan rengastusta koskeviin vaatimuksiin ei ole tehty muutoksia. Renkaiden talviominaisuuksista ei ole vaatimuksia ja kulutuspintavaatimus on sama kuin kesällä. Tutkimuksin on kuitenkin osoitettu, että perävaunun ajovakauteen liukkaalla voidaan merkittävästi vaikuttaa rengastuksella.

Tehokas keino estää tuhoisia nokkakolareita ovat keskikaiteet. Ajosuunniltaan erotettujen tieosuuksien lisääminen on kuitenkin edennyt hitaasti lähinnä suurten moottoritiehankkeiden yhteydessä.

INFO:
Joka kolmannessa kuolemaan johtaneessa liikenneonnettomuudessa on osallisena raskaan liikenteen ajoneuvo. Valtaosassa tapauksista onnettomuuden aiheuttaja on muu kuin raskas ajoneuvo. Viimeisen kolmen vuoden aikana raskaan liikenteen onnettomuuksissa on vuosittain kuollut keskimäärin 95 ja loukkaantunut 715 ihmistä. Kuolleiden ja loukkaantuneiden määrä raskaan liikenteen onnettomuuksissa on laskenut kolmanneksella viimeisen kymmenen vuoden aikana.

Konginkankaan onnettomuus:
Onnettomuus tapahtui yöllä 19.3.2004 Keski-Suomen Konginkankaalla. Paperirullalastissa olleen rekan ja laskettelumatkalaisia kuljettaneen linja-auton yhteentörmäyksessä menehtyi 23 ihmistä. Turma on pahin Suomessa tapahtunut maanteiden suuronnettomuus.

Linkit

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.