5674357653

Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan valtiovarainministeriössä valmistellaan arvonlisäverokorotuksia. Jos henkilökuljetuspalveluiden arvonlisäverokanta nousee nykyisestä 10 %:sta, korotus nostaisi sellaisenaan matkalippujen hintoja linja-autoliikenteessä ja alentaisi joukkoliikenteen palvelutasoa.

”Veronkorotusvalmistelulla vaarannetaan hallitusohjelman tavoitteet joukkoliikenteen palvelutason parantamisesta ja matkustajamäärien kasvusta. Korotus olisi myös vastoin hallitusohjelman ympäristö- ja turvallisuustavoitteita”, sanoo toimitusjohtaja Mika Mäkilä Linja-autoliitosta.

Nykyisellä verokannalla ei ole kilpailua vääristävää vaikutusta, koska sitä sovelletaan kaikkiin henkilökuljetuspalveluihin. Kyse ei siten ole toimialalle kohdennetusta verotuesta. EU-sääntelyn mukaan linja-autoliikenteessä sovellettava 10 %:n arvonlisäverokanta voisi olla alempikin.

Vaikutukset palvelutarjontaan

Hinnankorotukset heikentävät joukkoliikenteen kilpailukykyä. Palvelutason heikentyessä joukkoliikennettä korvaavat kuljetukset on järjestettävä tavalla tai toisella. Tällä olisi kielteisiä vaikutuksia yksittäisille kuluttajille, kansantaloudelle ja myös julkiselle sektorille.

Vaikutukset julkiseen talouteen ja työmarkkinoihin

Joukkoliikenteen palvelutason heikentyminen johtaisi suoraan ja välillisesti julkisen sektorin kustannusten nousuun kannattamattoman liikenteen ostoina, korvaavien kuljetusten järjestämisenä sekä työmatkavähennysten kautta verokertymän pienentymisenä.

Verotuksella on vaikutusta myös kuljetusalan työllisyyteen. Seurannaisvaikutuksineen veronkorotukset johtaisivat väistämättä toimialan yrityksissä henkilöstön sopeuttamistoimiin.

Linja-autoliikenne on muutoinkin muutoksen edessä

EU-sääntelyyn perustuva joukkoliikenteen järjestämistapamuutos alkaa linja-autoliikenteessä ensi heinäkuusta alkaen. Toimiala on jo ilman veronkorotuskeskustelua haasteellisessa tilanteessa. On paljon avoimia kysymyksiä siitä, minkälaiseksi linja-autoliikenteen palvelutarjonta tulee muodostumaan seuraavan viiden vuoden aikana.

”Markkinatilanteen muuttuessa olisi tärkeää pidättäytyä veronkorotuksista, koska yllättäviä muutoksia on odotettavissa muutoinkin”, sanoo Mäkilä.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.