_2014-03-14_12-52-31

Työsuojeluviranomainen on tehnyt tehovalvontaa viikon 10 aikana rakennustyömaille harmaan talouden torjumiseksi. Valvontaiskuun liittyviä tarkastuksia tehtiin 18 työmaalle. Työmaat sijaitsivat Keski-Suomen, Etelä- ja Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan alueilla.

Osana tarkastusta katsottiin, että rakennustyömaiden työntekijöillä on kuvallinen tunnistekortti, josta selviää työntekijän veronumero. Puolella työmaista oli puutteita henkilötunnisteiden käytössä. Suurimpana puutteena havaittiin, että tunnisteeseen merkittyä veronumeroa ei ollut aktivoitu verohallinnon rekisteriin. Tarkastuksilla valvottiin myös tilaajavastuulain ja ulkomaalaislainsäädännön noudattamista.

Länsi- ja Sisä-Suomen valvontaisku liittyi valtakunnallisiin yhteistarkastuksiin, joita tehdään rakennustyömaille maaliskuun aikana ympäri Suomea. Työsuojeluviranomaisen lisäksi valvontaiskussa olivat mukana Verohallinto ja Eläketurvakeskus.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.