Sisäministeriön johtama väkivaltaisen ekstremismin ennaltaehkäisyn kansallinen yhteistyöverkosto on julkaissut vuoden 2014 ensimmäisen tilannekatsauksen väkivaltaisesta ekstremismistä Suomessa. Tilannekatsauksen teemana on Kiakkovierasjuhlat-mielenosoituksen yhteydessä syntynyt mellakointi. Mielenosoitus järjestettiin vuonna 2013 itsenäisyyspäivänä Tampereella. Raportissa tarkastellaan tapahtuman taustaa, sen kulkua ja väkivaltaisuuksien syntyyn vaikuttaneita tekijöitä sekä arvioidaan mielenosoituksen merkitystä väkivaltaiselle äärivasemmistolaiselle toiminnalle tulevaisuudessa. Lisäksi tilannekatsauksessa kerrotaan poliisin tietoon vuonna 2013 tulleesta väkivaltaiseen ekstremismiin liittyvästä rikollisuudesta sekä Syyrian konfliktiin matkustavien taistelijoiden määrästä ja ilmiön vaikutuksista Suomeen.

Mielenosoitusta käsittelevä raportti on järjestyksessään kolmas väkivaltaisen ekstremismin kansallinen tilannekatsaus. Tilannekatsauksen julkaiseminen perustuu kansalliseen toimenpideohjelmaan väkivaltaisen ekstremismin ennaltaehkäisemiseksi, josta on päätetty valtioneuvoston periaatepäätöksessä sisäisen turvallisuuden ohjelmasta.

Tilannekatsauksen mukaan Kiakkovierasjuhlat-mielenosoitus ja sen saama huomio saattavat lyhyellä aikavälillä motivoida anarkisteja uusien vastaavan kaltaisten mielenosoitusten järjestämiseen, mutta sen ei arvioida kertovan äärivasemmistolaisen väkivallan kasvusta yleisesti. Suomalainen anarkisti- ja muu äärivasemmistolainen toiminta on kokonaisuutena arvioiden edelleen pienimuotoista ja maltillista, ja sen arvioidaan säilyvän sellaisena myös lähitulevaisuudessa.
Erityistä Kiakkovierasjuhlissa oli aatteellisesti sitoutumattomien keskeinen rooli varsinaisessa mellakoinnissa. Katsauksessa arvioidaan, että heitä tullaan todennäköisesti jatkossakin näkemään mielenosoitusten yhteydessä tapahtuvassa mellakoinnissa ja heidän määränsä voi vaikuttaa mellakoinnin laajuuteen. Arvion mukaan aatteellisesti sitoutumattomat eivät kuitenkaan joukkona ole sellainen, että he tuntisivat mielenkiintoa äärivasemmistolaista tai anarkistista aatemaailmaa kohtaan niin paljon, että he liittyisivät näihin liikkeisiin.

Tilannekatsauksen ja siinä esitettyjen arvioiden lähteenä on poliisin toiminnallinen tieto

Poliisin tietoon tulee vuosittain alle 100 rikosta, joiden taustalla voidaan arvioida olevan ekstremismiin liittyvä motiivi. Suurin osa näistä rikoksista on äärioikeistolaisten skinheadien spontaaneja väkivallantekoja kantaväestön tai etnisten vähemmistöjen edustajia kohtaan. Kiakkovierasjuhlien seurauksena kirjattiin yli 30 rikosilmoitusta, joiden johdosta vuonna 2013 väkivaltaisen äärivasemmiston toimintaan liitettyjen ekstremististen rikosten määrä on aiempaa suurempi.
Tutustu tilannekatsaukseen: www.intermin.fi/sisainenturvallisuus

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.