Ulosoton asiamäärät pysyivät vuonna 2013 suunnilleen samalla tasolla kuin vuotta aiemmin. Ulosottovirastoihin saapui viime vuonna noin kolme miljoonaa ulosottoasiaa.

Ulosottolaitoksen tehtäviin kuuluu tuomioistuimien antamien tuomioiden täytäntöönpano ja suoraan ulosottokelpoisten julkisten maksujen, kuten verojen, perintä.

Rahamääräisesti ulosottoon saapui perittäväksi noin 2,7 miljardin euron velat. Ulosotto tilitti velkojille viime vuonna hieman yli miljardi euroa (1,031 miljardia). Kasvua edellisen vuoden tulokseen oli hieman yli kaksi prosenttia. Lisäksi ulosottolaitoksen käyttömaksuina perittiin asianosaisilta, pääasiassa velallisilta, valtiolle ulosottomaksua noin 76 miljoonaa euroa. Ulosottolaitoksen menoista noin neljännes jäi siten veronmaksajien maksettaviksi.

Ulosotossa käsitellyistä asioista saatiin perittyä koko saatava 46 prosentissa käsitellyistä asioista. Euromääräisesti kertymä käsitellyissä asioissa oli noin puolet perintään tulleista veloista. Valtiolle päätyi kaikista tilitetyistä varoista kaikkiaan noin 450 miljoonaa euroa, loput tilitettiin muille velkojille.

Vuoden aikana ulosottoon saapui eri velallisia hieman enemmän kuin edellisenä vuonna. Näistä noin 90 prosenttia oli luonnollisia henkilöitä ja noin 10 prosenttia oikeushenkilöitä eli yrityksiä ja yhteisöjä. Vuoden 2013 lopussa ulosotossa oli vireillä noin 238 000 velallista (224 000 v. -12).


Kulutusluotot lisääntyivät, erilliset perintäkulut vähenivät

Muiden yksityisoikeudellisten saatavien kuin elatusapujen määrä kasvoi viime vuonna yli 15 prosenttia. Tähän ryhmään kuuluu muun muassa pikaluottoja, muita kulutusluottaja, vuokravelkoja, ja pankkien saatavia.

Lainmuutoksesta johtuen pääsaatavasta irrallaan perittävissä perintäkuluissa asiamäärät kääntyivät laskuun. Lainmuutokset myötä ne poistuvat ulosotosta kokonaan, mikä tulee osaltaan vähentämään ulosottoasioita sadoilla tuhansilla jo vuonna 2014.

Vero-, sakko- ja elatusapuasioiden asiamäärissä oli viime vuonna jonkin verran kasvua.


Myyntipuolella vilkkaampaa

Erilaisia ulosmittauksia toimitettiin noin 621 000 kappaletta, joista valtaosa oli palkan, eläkkeen ja veronpalautuksen ulosmittauksia.

Asunto-osakkeita myytiin ulosottotoimin vuonna 2013 489 kpl (2012 463 kpl), kiinteistöjä 1168 (1045) ja muuta irtainta omaisuutta 883 (844). Ulosmitatun omaisuuden rahaksi muutto on ollut hieman vilkkaampaa kuin edellisenä vuonna.

Ulosottoon saapui viime vuonna noin 7000 häätöhakemusta. Häätöjä toimeenpantiin 1654 kappaletta. Häätöjen lukumäärät ovat vuosia pysyneet melko vakioina.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.