500px-Tampere.vaakuna.svg

Tampereen kaupunki on käynnistänyt yhteistoimintamenettelyn ikäihmisten sosiaali- ja terveyspalvelujen tuotannossa suunniteltujen organisaatiomuutosten takia. YT-neuvotteluihin on kutsuttu laitoshoidon ja kotihoidon henkilöstö. Henkilöstöä ei vähennetä, mutta työtehtäviin tai työntekopaikkaan saattaa tulla muutoksia.

Kaupunginhallituksen suunnittelukokous linjasi 10.2.2014, että vuoden 2015 alusta alkaen kolme tuotantoaluetta tuottavat sosiaali- ja terveyspalvelut. Vanhoista tuotantoalueista avopalvelut säilyy, uusia tuotantoalueita ovat kotihoito ja asumispalvelut sekä sairaala- ja kuntoutuspalvelut. Nykyisen laitoshoidon palvelut ja henkilöstö siirtyvät näille kahdelle uudelle tuotantoalueelle. Kotihoidon henkilöstö siirtyy avopalveluista kotihoidon ja asumispalveluiden tuotantoalueelle.

– Uudistuksia viedään eteenpäin yhdessä suunnittelemalla ja tekemällä. Yhteistoimintamenettelyn tarkoituksena on antaa henkilöstölle mahdollisuus osallistua kehittämiseen sekä vaikuttaa omaa työtään ja työyhteisöään koskevien päätösten valmisteluun, kertoo neuvottelujen puheenjohtajana toimiva palvelutuotantojohtaja Tarja Puskala.

Muutokset liittyvät ikäihmisten palvelujen uudistamiseen. YT-neuvottelutilaisuuksissa uudistusta vetävä hankejohtaja Armi Lampi kertoo henkilöstölle tarkemmin, miksi ikäihmisten palvelut on tarpeen organisoida uudelleen ja miten se vaikuttaa työntekijöiden työhön.

» Ikäihmisten palvelujen uudistaminen

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.