Tampereen kaupunginvaltuustossa 17.3. hyväksyttiin maapolitiikan linjaukset lähivuosille sekä Iidesjärven osa-yleiskaava.

Maapolitiikka tarkoittaa niitä tavoitteita ja periaatteita, jotka ohjaavat kaupungin maanhankintaa ja -luovutusta, maaomaisuuden hallinnointia, yksityisen maan kaavoittamista sekä yksityisessä omistuksessa olevien rakentamiskelpoisten tonttien rakentamisen edistämistä.

Tampereen maapolitiikan tavoitteena on varmistaa, että kaikkia osallisia kohdellaan tasapuolisesti. Maapolitiikan keinojen ja perusteiden, esimerkiksi maanhankinnan , on oltava avoimia ja ymmärrettäviä ja päätösten läpinäkyviä. Lisäksi Tampereella halutaan pitää asumisen ja muun maankäytön kustannukset kohtuullisina. Onnistuneella maapolitiikalla luodaan edellytykset kaupungin kasvulle ja erityisesti elinkeinoelämän ja asumisen sekä erityyppisten palveluiden sijoittumiselle hdyskuntarakenteen ja ajoituksen kannalta perustellusti.

Valtuusto lisäsi maapolitiikkaan muutamia ponsia. Ponsissa mm. linjattiin, että kantakaupungissa suositaan korkeaa rakentamista. Maapolitiikan linjaukset hyväksyttiin nyt ensimmäistä kertaa valtuustossa. Valmistelussa on otettu huomioon mm. Tampereen kaupunkistrategia, kaupunkirakenne- ja ympäristösuunnitelma sekä elinvoimasuunnitelma.

Tampereen kaupunginvaltuusto hyväksyi 17. maaliskuuta myös Iidesjärven osayleiskaavan. Osayleiskaava mahdollistaa Tampereen keskustan tuntumassa sijaitsevan Iidesjärven ympäristöön perhepuiston rakentamisen. Perhepuiston tavoitteena on tarjota virkistys- ja vapaa-ajanpalveluja kaiken ikäisille käyttäjille. Perhepuistosta järjestettiin suunnittelukilpailu vuonna 2009. Uutta asumista kaavassa on osoitettu Jyväskylän radan varteen.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.