Etelä-Suomen aluehallintovirasto moittii Riihimäen seudun terveyskeskusta kehitysvammaisten terveyspalveluihin pääsyssä ilmenneistä puutteista. Aluehallintovirastoon oli tehty kantelu kehitysvammaisten potilaiden hoidon järjestämisestä.

Kantelussa kerrottiin kehitysvammaisten henkilöiden hoitoon pääsyn ongelmista Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin ja Riihimäen terveyskeskuksen kuntayhtymän alueella. Kantelun mukaan Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri ja Riihimäen terveyskeskuksen kuntayhtymä eivät ota asiakkaiden hoidosta vastuuta, vaan vetoavat siihen, ettei heillä ole osaamista tai resursseja hoidon järjestämiseksi.

Aluehallintoviraston saamien selvitysten ja hoitoketjuohjeiden mukaan kehitysvammaisten somaattinen terveydenhuolto on alueella toteutettu koko väestöä koskevia periaatteita noudattaen. Kolme kehitysvammaista asukasta ei kuitenkaan ollut saanut lähetettä erikoissairaanhoitoon tarpeesta huolimatta. Kehitysvammahuollon lääkäripalveluista on ollut pulaa valtakunnallisesti, ja asiakkaiden hoidon järjestämisessä on käytetty maksusitoumuksia, mikäli hoitoa on ylipäänsä ollut saatavilla.

Päätöksessään Etelä-Suomen aluehallintovirasto kehottaa Riihimäen perusterveydenhuollon kuntayhtymän johtajaylilääkäriä huolehtimaan kehitysvammaisten terveydenhuollon palvelujen toteutumisesta terveydenhuoltolain edellyttämällä tavalla.

Aluehallintovirasto toteaa, että kunnan resurssien puutteen ei tule olla perusteena erikoissairaanhoitoon lähettämisen epäämiselle, vaan lähettämisen tulee perustua lääketieteelliseen arvioon. Hoitoketjuohjeiden toteutumisesta tulee huolehtia. Aluehallintoviraston mukaan kunnan tulee varmistua siitä, että jokaiselle turvataan säännösten edellyttämät palvelut.

Kehitysvammaisilla on muihin kansalaisiin nähden yhtäläinen oikeus terveydenhuoltolaissa säädettyihin terveyspalveluihin. Kehitysvammaisille tarkoitetut sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut tulee kunnassa järjestää sisällöltään ja laajuudeltaan sellaisina kuin tarve edellyttää. Mikäli kunta ei voi järjestää sosiaali- ja terveydenhuoltoon kuuluvia tehtäviä itse, tulee lain edellyttämät palvelut järjestää jollakin muulla laissa säädetyllä tavalla.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.