382625

Lähes kaikki (85 %) Lääkäriliiton tammikuussa tekemään jäsenkyselyyn vastanneista oli sitä mieltä, että kliinistä työtä tekevillä lääkäreillä on oltava esimiehenä lääkäri. 72 prosenttia toimialalla työskennelleistä on kokenut työilmapiirin huonontuneen nimitysprosessin aikana.

Toimialajohtajan sijaiseksi olisi kyselyyn vastanneiden lääkärien käsityksen mukaan löytynyt halukkaita, päteviä lääkärihakijoita, jos tehtävä olisi laitettu avoimeen hakuun.

Lähes 65 prosenttia jäsenkyselyyn vastanneen lääkärin mielestä työnantaja ei menetellyt oikeudenmukaisesti täyttäessään sijaisuutta. Sairaanhoitopiirin päätöksenteko ja asiasta tiedottaminen ei myöskään tapahtunut normikäytännön mukaan. Tätä mieltä oli 35 prosenttia vastanneista lääkäreistä ja 40 prosenttia lääkäriesimiehistä.

Selkeät virkanimikkeet

Lääkäriliiton hallituksen linjauksen mukaan terveydenhuollon toimintayksiköissä tulee olla erityislainsäädännön edellyttämä vastaava lääkäri tai ylilääkäri. Hänen asemansa organisaatiossa on oltava sellainen, että hän pystyy vastaamaan lakisääteisistä velvoitteistaan. Virkanimikkeiden on oltava selkeitä ja niiden tulee kuvata tehtävää ja sen ammatillisia sekä koulutuksellisia vaatimuksia.

Taysin hallitus hylkäsi syövänhoidon vastuualueen lääkärien tekemät oikaisuvaatimukset nimityksestä. Tämän jälkeen Lääkäriliiton hallitus päätti aiemman linjauksen ja kyselyn tulosten perusteella tukea asian jatkokäsittelyä: Tampereen yliopistosairaalan lääkärien pääluottamusmies vei hallinto-oikeuteen toimialajohtajan sijaisen valintaa koskevan menettelytavan periaatteellisista syistä.

– Olemme lähettäneet Taysin johdolle menettelyä paheksuvan kirjeen. Lisäksi olemme Taysin johdon tapaamisessa tuoneet esiin työilmapiirin heikkenemisen, sanoo Lääkäriliiton jäsenpalvelutoimialan johtaja Anu Mustakari.

Kysely Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä

Lääkäriliitto lähetti jäsenkyselyn tammikuun lopulla Pirkanmaan sairaanhoitopiiriin koskien Taysin toisen toimialuejohtajan sijaisen valintaa. Kysely lähetettiin kaikille Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella asuville työikäisille liiton jäsenille. Kysymykset koostuivat eri menettelytavoista ja mahdollisista kannanotoista Lääkäriliiton jatkotoimenpiteitä varten. Kyselyyn vastasi yhteensä 748 lääkärijäsentä, joista 345 oli Taysin yliopistollisesta keskussairaalasta.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.