0eb32ffdf36030deba6e0d3e5011bff14484c5b7

Mopoilua siirretään Jyväskylän, Laukaan ja Muuramen alueella ensi kesästä alkaen nykyistä enemmän pyöräteiltä ajoradoille. Toimien tavoitteena on parantaa muiden pyörätien käyttäjien liikenneturvallisuutta ja selkeyttää mopon paikkaa liikenteessä. Uusi mopoiluohjeistus pohjautuu Keski-Suomen ELY-keskuksen ja Jyväskylän kaupungin moporeittisuunnitelmaan.

Suomessa mopojen määrä on kasvanut viimeisen kymmenen vuoden aikana monin paikoin jopa 2-3 -kertaiseksi. Jyväskylässä mopokanta on 2,6 kertaistunut, Laukaassa 1,9 kertaistunut ja Muuramessa 2,8 kertaistunut. Vuoden 2012 lopussa rekisteröityjä mopoja oli Jyväskylässä 4 914, Laukaassa 1 066 ja Muuramessa 485.

Samaan aikaan kun mopoilijoiden määrä on lisääntynyt, ovat mopoilijoiden aiheuttamien henkilövahinkoon johtaneiden onnettomuuksien määrät kasvaneet merkittävästi. Siksi on tärkeää selkeyttää mopon paikkaa liikenteessä.

Mopojen ajoradalle siirtämisen jälkeen autoilijat osaavat ottaa mopoilijat paremmin huomioon tasavertaisina liikenteen osapuolina. Pyöräteillä puolestaan jalankulkijat ja polkupyöräilijät voivat liikkua entistä turvallisemmin. Moporeittisuunnitelman taustalla on Liikenneviraston vuonna 2013 valmistunut Mopon paikka liikenneympäristössä-ohje.

Missä saa mopoilla?

Moporeitit -suunnitelman toteutuessa Jyväskylän kaupunkiseudun pyöräteillä mopoilu sallitaan jatkossa 15 km:n osuudella (2,6 %) kun tällä hetkellä mopoilu on sallittu 35 km:n osuudella (6,2 %) Yhteensä pyöräteitä on Jyväskylässä, Laukaassa ja Muuramessa nykyisin noin 570 km.

Pisimmät yhtäjaksoiset mopoille sallitut pyörätiet sijaitsevat jatkossa seuraavasti:

  • Jyväskyläntie (seututie 637), Leppäveden ja Laukaan kuntakeskuksen välillä.
  • Valtatie 9, Korpilahden keskustasta pohjoiseen, Pukkalanmäen ja Markkulanmäen välillä.
  • Valtatie 4, Vaajakosken keskustasta etelään, Hupelin ja Kanavuoren kiertoliittymän välillä.

Muualla kaupunkiseudulla mopoilu sallitaan vain harvoissa kohdissa lyhyellä matkaa, lähinnä varmistamaan mopoille toimiva yhteys eri alueiden välillä.

Moporeittien liikennemerkkimuutokset toteutetaan Jyväskylän kaupunkiseudulla kesäkuussa 2014.

Mopoilu halutaan pois erityisesti taajama-alueen pyöräteiltä

Liikenneviraston ohjeen mukaan taajamassa mopoilu pyörätiellä on mahdollista lähinnä vain silloin, kun tien nopeusrajoitus on 60 km/h, tiellä on paljon raskasta liikennettä, tien piennar on kapea ja pyörätiellä on vähän käyttäjiä. Taajaman ulkopuolella nopeusrajoituksen ollessa 70 tai 80 km/h, mopoilu on myös mahdollista pyöräteillä em. perusteilla. Taajaman ulkopuolella mopoilu on mahdollista aina valta- ja kantatiehen kuuluvalla pyörätiellä sekä muuhun maantiehen kuuluvalla pyörätiellä, kun tien nopeusrajoitus on 100 km/h. Lisäksi perusteena on, että vilkkaalla seututiellä mopoilu voidaan sallia taajaman ulkopuolisella pyörätiellä, jos tien nopeusrajoitus on vähintään 60 km/h ja tien piennar on kapea.

Mopo on moottorikäyttöinen ajoneuvo, eikä sen käyttämän reitin tarvitse olla yhtä lyhyt kuin jalankulkijoilla ja pyöräilijöillä. Reitti ei saisi olla kuitenkaan autoilijalle tarkoitettua reittiä pitempikään.

Jyväskylän kaupunkiseudun moporeiteistä kerrotaan myös Keski-Suomen ELY-keskuksen nettisivuilla.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.