kuva_terje_lepp.kuva_terje_lepp.02732df1-7556-41fc-b8b9-81e582d6fb4f-main_image

Kuva: Terje Lepp

Arviolta tuhansista sekä Suomessa että Virossa työskentelevistä maksetaan virheellisesti sosiaalivakuutusmaksuja kahteen maahan. EU-sääntöjen mukaan henkilö voi olla vakuutettu vain yhdessä maassa kerrallaan. Työnantajan velvollisuus on maksaa vakuutusmaksut oikean suuruisena oikeaan maahan.

Viime vuonna Suomessa työskenteli noin 60 000 Suomessa tai Virossa vakuutettua virolaista. Määrä on kasvussa, mikä näkyy maiden viranomaisten asiakaskunnassa.

Eläketurvakeskuksen (ETK) mukaan noin 57 000 virolaiselle on kertynyt eläkettä Suomeen. Määrä on kaksinkertaistunut viidessä vuodessa.

Työvoiman kasvava liikkuvuus aiheuttaa paljon tahattomia väärinvakuuttamistilanteita – sosiaalivakuutusmaksuja maksetaan väärin yhtä aikaa sekä Suomeen että Viroon.

EU:n vakuuttamissääntöjen mukaan eläke voi kertyä vain yhteen maahan kerrallaan ja sosiaaliturvaetuudet, esimerkiksi sairauspäivärahat, saa vain yhdestä maasta.

– Molempien maiden työnantajien tulee maksaa sosiaalivakuutusmaksut samaan maahan, jotta etuudet kertyvät oikein. On työnantajan velvollisuus huolehtia, että työntekijän maksut ovat kunnossa, kertoo Eläketurvakeskuksen erityisasiantuntija Marjaana Lundqvist.

Kahdessa maassa yhtä aikaa vakuutettujen määrästä ei ole tarkkaa tietoa. Eläketurvakeskuksen arvion mukaan ongelma koskee tuhansia sekä Suomessa että Virossa työskenteleviä virolaisia.

Tyypillisessä väärinvakuuttamistilanteessa virolainen työntekijä työskentelee osan kuukaudesta Virossa, vakuutettuna Viroon. Samalla hän työskentelee osan ajasta Suomessa suomalaisen työnantajan palveluksessa, ja hänellä on myös suomalainen työeläkevakuutus.

– Tilanteiden korjaaminen jälkikäteen on hankalaa, joissain tapauksissa jopa mahdotonta. Jos maksuja ei makseta oikein, on mahdollista, että työntekijä menettää etuuksia, kertoo Lundqvist.

Topelt ei maksa maksta -kampanja

Vakuutusongelmien välttämiseksi Eläketurvakeskus on aloittanut Virossa laajan viestintäkampanjan yhteistyössä yhdyslaitoksensa Sotsiaalkindlustusametin kanssa.

Topelt ei maksa maksta -kampanja näkyy valomainoksina laivaterminaaleissa, netissä ja kuuluu radiossa.

Lisätietoa työnantajalle – ulkomaalaisen työntekijän vakuuttaminen http://www.tyoelake.fi/fi/vakuuttaminen/tyontekijanvakuuttaminen/ulkomaalaisettyontekijat/Sivut/default.aspx

Lisätietoa virolaiselle työntekijälle
http://www.tyoelake.fi/en/otherlanguages/eestikeel/Pages/default.aspx

Topelt ei maksa maksta -kampanjasivusto
www.topeltmaksud.ee

 

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.