OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Kuvaaja: Kerttu Vali

Suomen luonnonsuojeluliiton perustama uusi petoryhmä vaatii yhteistyötä suurpetopolitiikkaan. Toimintaryhmä puolustaa petoeläinten oikeutta lajityypilliseen elämään osana luonnon monimuotoisuutta. Liitto terävöittää työtään suurpetojen puolesta, koska on pettynyt riistaneuvostojen kokoonpanoon.

“Niin kauan kuin alueellisissa riistaneuvostoissa on edustettuna lähinnä metsästäjiä, mutta ei ympäristöjärjestöjä, ne eivät sovellu alueellisen suurpetopolitiikan määrittelyyn”, toteaa Suomen luonnonsuojeluliiton puheenjohtaja Risto Sulkava.

Valtakunnallisessakin riistaneuvostossa metsästäjäjärjestöillä on viisitoista edustajaa jaluontojärjestöillä vain yksi. Riistaneuvoston tehtävänä on linjata Suomen riistapolitiikkaa, mukaan lukien petoeläimet.

Maa- ja metsätalousministeriöllä sekä Suomen riistakeskuksella on päätösvalta lajien kannanhoidossa, mutta riistaneuvoston linjaukset otetaan huomioon päätöksenteossa.

Luottamuksen lisäämiseksi eri kansalaisryhmien välillä tarvitaan foorumeita, joilla yhteistyötä voidaan aidosti kehittää keskustelemalla tasapuolisesti asioista. Siksi ympäristöjärjestöt pitää ottaa mukaan alueellisiin riistaneuvostoihin.

Luonnonsuojeluliitto muistuttaa, että suurpetopolitiikka ei kuulu ainoastaan metsästäjille.Luonnonvaraiset eläimet eivät ole kenenkään omaisuutta, eikä pedon syömä luontainen saaliseläin ole keneltäkään pois.

Suomen luonnonsuojeluliiton petoryhmä vaatii lajien kannanhoitoon lisää kansalaistenvuorovaikutusta. Esimerkiksi Suomessa käynnissä olevaa susikannan hoitosuunnitelmatyötä aiotaan tehdä aiempaa enemmän alueellisesti, mutta alueellisiin riistaneuvostoihin ei ole kuitenkaan kutsuttu luontojärjestöjen edustajia.

Luonnonsuojeluliiton uusi petoryhmä toimii aktiivisesti kotimaan ja EU:n petokysymyksissä. Tavoitteena on muun muassa vaikuttaa suden ja ahman kannanhoitosuunnitelmiin sekä lisätä luontojärjestöjen ja viranomaisten välistä yhteistyötä salametsästysrikollisuuden pysäyttämiseksi.

Salametsästys on romahduttanut Suomen susikannan muutamassa vuodessa. Yksilöitä on enää 140 -155, kun talvella 2006-2007 susikannan suuruudeksi arvioitiin vielä 250 – 300 yksilöä.

Suomen luonnonsuojeluliiton petoryhmä on avoin petoeläinten suojelusta kiinnostuneille. Ryhmän asiantuntijoina toimii pitkän linjan suurpetoasiantuntijoita.

SLL:n verkkosivut suurpedoista (myös uuden toimintaryhmän asiantuntijat):

http://www.sll.fi/mita-me-teemme/lajit/suurpedot

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.